Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Valtuuttaminen tarjoaa esimerkiksi ikäihmisen tai edunvalvonnassa olevan läheisille sujuvamman tavan olla tukena terveys- ja sosiaaliasioissa. Käyntiasioinnin sijaan asioita voi hoitaa digipalveluissa kellonajasta tai paikasta riippumatta.

Läheisten lisäksi palvelua voivat hyödyntää muun muassa palvelukodit ja asumisyksiköt.

Valtuuden voi tehdä Puolesta-asioinnin päivässä 21.2. ja Soiten valtuuspisteissä

Soite järjestää Puolesta-asioinnin päivän ke 21.2. klo 10–14 Kokkolan terveyskeskuksessa (Mariankatu 28). Tapahtumassa esitellään palvelua ja samalla voi rekisteröidä valtuudet. Valtuutuksen rekisteröinti edellyttää täysi-ikäisyyttä, ymmärryskykyä ja valtuuttajan henkilökohtaisen käynnin valtuuspisteessä henkilöllisyyden todentamiseksi.  

Jatkossa valtuuden voi antaa Soiten valtuuspisteissä:

Valtuuspisteessä tallennetaan tiedot Suomi.fi-valtuuksiin. Soiten tarjoama palvelu on suunniteltu yhdessä Suomi.fi-valtuudet tuottavan Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

”Haluamme helpottaa puolesta asiointia ja mahdollistaa sen myös asiakkaalle, jolla ei ole digitaalisia tunnistautumisvälineitä kuten verkkopankkitunnuksia. Kohderyhmä ei ole suuri, mutta kasvava, kun ottaa huomioon ikäihmisten määrän kasvun.”, kertoo hankejohtaja Tanja Witick Soitesta.

Turvallinen tapa asioida läheisen puolesta apteekeissa sekä digitaalisissa terveys- ja sosiaalipalveluissa

Ensin valtuuttajan kannattaa keskustella ja sopia luottohenkilönsä kanssa asioista, joita luottohenkilö ryhtyy hoitamaan hänen puolestaan.

Soitessa valtuuden voi antaa seuraaviin asioihin:

  • Terveydenhuollon asioiden hoitoon valtuutettu henkilö voi ilmoittaa, vastaanottaa ja tarkastella valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja esimerkiksi Soiten vastaanottopalveluissa, Kelan OmaKannassa sekä muissa digitaalisissa terveyspalveluissa.
  • Apteekkiasiointiin valtuutettu henkilö voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä tai tarkistaa reseptitietoja. Valtuutus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa, joten asioida voi missä päin Suomea tahansa.
  • Sosiaalihuollon asioiden hoitoon valtuutettu henkilö voi asioida sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa valtuuttajan sosiaalipalveluihin liittyen. 
  • Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitamiseen valtuutettu henkilö voi hakea sosiaaliturvaetuuksia valtuuttajan puolesta sekä saada ja ilmoittaa valtuuttajan etuuksiin liittyviä tietoja OmaKelassa.  

Soiten verkkosivuilta osoitteesta soite.fi/puolesta-asiointi hyvinvointialueen asukkaat löytävät oman alueensa ohjeet ja lomakkeet. Valtuutuksen voi tehdä yhden tai useamman asian hoitamiseen.

Sujuvampaa arkea Suomi.fi-valtuuksilla

Uuden palvelun tavoitteena vahvistaa eri ihmisryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Nyt asioiden hoito saattaa vaatia käyntiasiointia virastoaikana.

”Tilanne on työläs myös tukena toimiville omaisille ja tukihenkilöille. Uusi palvelu on yksi tärkeä askel, joka helpottaa hyvinvointiin liittyvien asioiden hoitamista läheisen puolesta ja hänen kanssaan”, taustoittaa erityisasiantuntija Sanna Suomalainen-Ajanko Digi- ja väestötietovirastosta.

Kun perustietoja voi tarkistaa ja asioita hoitaa digipalvelussa, aikaa säästyy niin kansalaisilta, heidän läheisiltään kuin hyvinvointialueiden ammattilaisilta.

Arkea sujuvoittavien digipalveluiden ulkopuolella arvioidaan olevan Suomessa noin puoli miljoonaa henkilöä. Heihin kuuluu esimerkiksi osa ikäihmisistä, vammaisista, edunvalvonnassa olevista henkilöistä, maahanmuuttajista sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaista.

Digi- ja väestötietovirasto on parhaillaan käynnistämässä vastaavaa palvelua muillakin hyvinvointialueilla.  Valtuuden voi tehdä myös asioimalla Digi- ja väestötietovirastossa tai lähettämällä valtuushakemuksen.

Suomi.fi-valtuudet pähkinänkuoressa

  • Suomi.fi-valtuudet on turvallinen tapa valtuuttaa toinen henkilö tai organisaatio asioimaan puolestaan eri digipalveluissa.
  • Suomi.fi-valtuuksilla voi asioida niissä palveluissa, jotka tarkistavat asiointioikeuden Suomi.fi-valtuuksilla. Sitä hyödyntävät tällä hetkellä esimerkiksi Kela, Verohallinto, Traficom, apteekit, hyvinvointialueet, kunnat sekä monet julkisen ja yksityisen sektorin terveyspalvelut.
  • Valtuudet on integroitu yli 257 asiointipalveluun. Näiden lisäksi palvelu on käytössä kaikissa Suomen apteekeissa.
  • Suomi.fi-valtuudet ovat osa Digi- ja väestötietoviraston tarjoamaa kansallista digitaalista infrastruktuuria.
  • Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista osoitteessa: suomi.fi/valtuudet

Katso myös nämä