Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Genom fullmakt erbjuds närstående till t.ex. äldre personer och till personer som omfattas av intressebevakning ett smidigare sätt att vara till stöd i hälso- och socialärenden. I stället för ett besök kan man sköta ärenden i digitala tjänster oberoende av tid och ort.

Förutom närstående kan tjänsten också utnyttjas av bland annat enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och boendeenheter.

Fullmakt kan ges 21.2 under temadagen om att sköta ärenden för en annan och vid Soites fullmaktspunkter

Soite ordnar en temadag om att sköta ärenden för en annan ons 21.2 kl. 10–14 på Karleby hälsocentral (Mariegatan 28). Vid tillställningen presenteras tjänsten och samtidigt kan man registrera fullmakt. För att fullmakt ska kunna registreras krävs det att man är myndig, har förmåga att förstå och att fullmaktsgivaren besöker en fullmaktspunkt personligen för att identiteten ska kunna kontrolleras.  

I fortsättningen kan fullmakter ges vid Soites fullmaktspunkter:

Informationen sparas i Suomi.fi-fullmakter vid fullmaktspunkten. Denna tjänst som Soite erbjuder har planerats tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som producerar tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

”Vi vill göra det lättare att sköta ärenden för en annan och möjliggöra det också för kunder som inte har digitala identifieringsverktyg, till exempel nätbankskoder. Målgruppen är inte stor, men den är växande med tanke på att antalet äldre personer växer”, berättar projektchef Tanja Witick från Soite.

Ett tryggt sätt att sköta ärenden på en närståendes vägnar på apotek och i digitala hälso- och sjukvårdstjänster

Det lönar sig för en fullmaktsgivare att först diskutera och komma överens med en person hen litar på, dvs. en förtroendeperson, om vilka ärenden förtroendepersonen börjar skötar på hens vägnar.

I Soite kan fullmakt ges för följande ärenden:

  • Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården en befullmäktigad kan informera om, ta emot och läsa uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd till exempel i Soites mottagningstjänster, i FPA:s MittKanta och i andra digitala hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Apoteksärenden en befullmäktigad kan till exempel hämta ut receptbelagda läkemedel, förnya recept eller granska receptuppgifter. Fullmakten gäller på alla apotek i Finland, dvs. man kan sköta ärenden var som helst i Finland.
  • Uträtta ärenden inom socialvården en befullmäktigad kan uträtta ärenden med yrkesutbildade inom socialvården i ärenden som är relaterade till fullmaktsgivarens socialtjänster. 
  • Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner en befullmäktigad kan ansöka om socialskyddsförmåner på fullmaktsgivarens vägnar och ta emot och lämna uppgifter om fullmaktsgivarens förmåner i MittFPA.  

Välfärdsområdets kunder hittar instruktioner och blanketter som gäller det egna området på Soites webbplats på adressen soite.fi/sv/utrattande-av-arenden-a-en-annan-persons-vagnar/. Fullmakt kan ges för skötsel av ett eller flera ärenden.

En smidigare vardag med hjälp av Suomi.fi-fullmakter

Målet med den nya tjänsten är att stärka olika människogruppers likvärdiga möjligheter att fungera i det digitala samhället. Nu kan man vara tvungen att göra ett besök under tjänstetid för att kunna sköta ärende.

”Situationen är jobbig också för anhöriga och stödpersoner som finns som stöd. Den nya tjänsten är ett viktigt steg som gör det lättare att sköta ärenden relaterade till välfärd på en närståendes vägnar och tillsammans med hen”, berättar specialsakkunnig Sanna Suomalainen-Ajanko vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När basuppgifter kan kontrolleras och ärenden skötas i digitala tjänster, sparas tid både när det gäller medborgarna, deras närstående och yrkesutbildade i välfärdsområdet.

Det uppskattas att ungefär en halv miljon människor har i Finland hamnat utanför digitala tjänster som gör vardagen smidigare. Till dessa hör till exempel en del av de äldre, personer med funktionsnedsättning, personer som omfattas av intressebevakning, invandrare och rusmedels- och mentalvårdsklienter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata håller för tillfället på med att inleda motsvarande tjänst också i andra välfärdsområden.  Fullmakter kan också ges genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller genom att skicka en fullmaktsansökan.

Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

  • Suomi.fi-fullmakter är ett tryggt sätt att ge en annan person eller en organisation fullmakter att sköta ärenden i olika digitala tjänster på ens vägnar.
  • Med Suomi.fi-fullmakter kan man sköta ärenden i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden. Den utnyttjas för närvarande av till exempel FPA, Skatteförvaltningen, Traficom, apoteken, välfärdsområdena, kommunerna och många hälso- och sjukvårdstjänster inom både offentliga och privata sektorn.
  • Fullmakterna har integrerats i över 257 e-tjänster. Utöver dem är tjänsten i bruk på alla apoteken i Finland.
  • Suomi.fi-fullmakter är en del av den riksomfattande digitala infrastrukturen som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder.
  • Mer information om Suomi.fi-fullmakter finns på adressen: suomi.fi/fullmakter

Ta en titt också på dessa