Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soitessa uudistettiin nettisivupohjainen palautejärjestelmä vuodenvaihteessa 2023-2034 ja nyt palautejärjestelmän uudistus laajenee kattamaan tekstiviestipalautteet perusterveydenhuollon vastaanotoilta sekä suun terveydenhuollosta. Kyseessä on valtakunnalliseen Asiakaspalautetiedon kansallinen yhtenäistäminen -projektiin liittyvä pilotti, joka kestää syksyyn 2024 saakka.

Käytyään Soiten perusterveydenhuollon vastaanotolla terveyskeskuksessa, terveysasemalla tai suunterveydenhuollossa, asiakas saa puhelimeen tekstiviestillä kyselyn, jossa pyydetään antamaan palautetta Soiten palvelusta. Vastaaminen on maksutonta. Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja siihen annetaan kaikille mahdollisuus riippumatta matkapuhelimen mallista. Soiten lähettämän tekstiviestin tunnistaa siitä, että tekstiviesti saapuu numerosta: +358 457 396 0275 ja siinä mainitaan lähettäjänä ”Soite”. Kyselyyn ei yhdistetä henkilötietoja, ja asiakas voi itse päättää, haluaako vastata vai ei. Asiakaspalautetta kerätään täysikäisiltä, eli 18-vuotta täyttäneiltä asiakkailta.

Kyselyssä kerätään numeraalista tietoa (asteikolla 0-10), suositteleeko asiakas käyntinsä perusteella saamaansa palvelua. Mittauksista käytetään myös THL:n suosittelemia väittämiä, viisiportaisella vastaustavalla; täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. Samassa yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus antaa sanallista palautetta. Vastaaja voi ilmoittaa palautekyselyn lopussa yhteystietonsa, jos haluaa, että häneen otetaan yhteyttä palautteeseen liittyen. Muussa tapauksessa kyselyyn vastataan nimettömästi.

Palautekyselyn vastauksia hyödynnetään Soiten toiminnan kehittämisessä, mutta myös kansallisessa Asiakaspalautetiedon kansallinen yhtenäistäminen -projektissa yhteistyössä THL:n ja DigiFinlandin kanssa. Tavoitteena on, että sote-palvelujen asiakaspalautetta kerätään jatkossa yhtenäisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla koko maassa ja kaikilta hyvinvointialueilta. Muutokset Soiten palautejärjestelmään liittyvät käynnissä olevaan projektin pilottiin. Asiakaspalautteen keräämisen avulla on tarkoituksena arvioida palvelun laatua ja vertailla sitä eri hyvinvointialueiden välillä.

Kyselypalautteista syntyvä data siirretään tunnisteettomana DigiFinlandille, joka mallintaa THL:n vaatimusten mukaisesti datan siirtoon ja vertailukäyttöön liittyviä tekijöitä. Data ei sisällä tunnisteellisesta henkilötietoa. Kyselyvastaukset toimitetaan pilotin käyttöön kertaluontoisesti. Pilotin käyttöön vastauksia kerätään tarvittava määrä kevään 2024 aikana.

Syksyllä 2023 tekstiviestipalaute otettiin käyttöön Soiten lasten päivystyksessä ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Katso myös nämä