Siirry sisältöön

Asiakasohjaus ja avopalvelut yksikkö keskittyy ikäihmisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kontaktien ylläpitämiseen sekä verkostoihin kodin ulkopuolella.

Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kotiasuminen ikäihmiselle tukipalveluiden keinoin sekä kotihoidon tukeminen ja palvelu- tai laitosasumiseen siirtymisen pitkittäminen. Omaishoitajuuden tukeminen on merkittävä osa ikääntyneiden avopalveluita.

Lähtökohtana kaikissa palveluissa on ylläpitää voimavaroja, toimintakykyä ja hyvää arkea asiakkaan omassa kodissa.

Palvelutarpeen arviointi

Tuen ja palvelutarpeen arviointi tehdään aina silloin kun herää huoli ikäihmisen arjessa selviämisestä ilman toisen henkilön apua. Arviointi tapahtuu keskustellen, havainnoiden ja testaamalla. Näyttöön perustuvaa tietoa hyödynnetään arviointia tehdessä.

Ikäihmisen tarvitsemien arkea helpottavien palveluiden kartoittaminen on osa kotona tehtävää palvelutarpeen arviointia. Arvioinnissa painottuu ikäihmisen toimintakykyä heikentävien riskitekijöiden ennakointi ja kartoittaminen, joita ovat muun muassa terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys ja heikko ravitsemustila. Kotikäynnin aikana asiakkaan kanssa tehdään asumisturvallisuusselvitys sekä kartoitetaan esimerkiksi mahdollisten apuvälineiden tarve. Arviointikäynnit ovat asiakkaalle aina maksuttomia.

Soiten asiakasohjauksessa ja avopalveluissa käytetään RAI-tietojärjestelmää ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Palvelut

Aputyömiehen palveluja voivat saada Soiten alueella asuvat 75 vuotta täyttäneet kotona asuvat henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaalla itsellään tulee olla aputyömiestä varten tarvittavat toimivat työvälineet ja tarvikkeet. Aputyömiehen palvelut eivät kohdennu asiakkaiden loma-asuntoihin. Aputyömiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi pihatyöt sekä pienet korjaus- ja maalaustyöt.

Aputyömies vastaanottaa työtehtävät puhelimitse arkisin klo 8.00-9.00. Kotikäyntien pituus on maksimissaan 1,5- 2 tuntia. Aputyömiehen palvelu on tulosidonnainen. Palveluita myönnettäessä huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin.

Kotiateriapalvelu tukee itsenäistä ja mahdollisimman pitkään kestävää kotona asumista. Kotiin toimittavan ateriapalvelun tavoitteena on tarjota ikäihmisille maistuvia ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita. Ruokavalio kootaan vanhuksille tutuista ruuista ja valmistuksessa otetaan huomioon ruuan rakenne ja maustaminen.

Soite on keskittänyt kotiaterioiden valmistuksen Tunkkarin valmistuskeittiöön Veteliin. Ateriat toimitetaan kylminä, yksittäispakattuina aterioina kaikille asiakkaille kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Ruuan turvallisuuden ja terveellisenä pysymisen takaa suojakaasuun pakkaaminen (samalla tavalla kuten esimerkiksi kauppojen valmisateriat tai lihaleikkeleet) sekä katkeamaton kylmäkuljetus. Soiten kotiateriapalvelu sisältää päivittäisen ruuan (pääruoka, salaattiannos ja jälkiruoka).

Palvelu on maksullista ja perustuu Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Perhon, Kaustisen, Lestijärven ja Kruunupyyn kunnat eivät ole toiminnan piirissä. Lisätietoja näiden kuntien ateriapalveluista voi kysyä paikallisilta kunnantoimistoilta.

Muistisairas ihminen selviytyy parhaiten tutussa ympäristössä tuttujen rutiinien turvin. Monet tulipalot syttyvät sähköliedestä levyn unohtuessa. Ikääntyneiden asiakasohjauksesta ja avopalveluista on mahdollisuus vuokrata kotona asumisen tueksi lieden turvakytkimiä. Lieden turvakytkimen avulla virtaa ei saa vahingossa päälle. Turvakytkimen avulla kyetään paremmin tukemaan ikäihmisen turvallista kotona asumista.

Lieden turvakytkintä voi anoa Soiten alueella kotonaan asuva, heikentyneen toimintakyvyn omaava ikäihminen. Turvakytkimen saamiseksi tarvitaan palveluohjaajan tai kotihoidon sairaanhoitajan lähete tai lääkärintodistus.

Lieden turvakytkimen vuokraaminen on asiakkaalle maksullista. Maksu perustuu Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Asiakasohjauksen ja avopalveluiden palveluohjaaja huolehtii järjestelyistä keskitetysti.

Vanhusten lumiseteli on palveluseteli, jonka avulla yksin asuva vanhus voi hankkia apua lumitöiden tekemiseen. Lumiseteliä voi anoa Soiten alueella asuva 70 vuotta täyttänyt omakotitalossa tai rivitalossa asuva henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt. Palvelu ei koske vapaa-ajan asuntoja. Yhden lumisetelin arvo on 8,40 €/seteli. Loppuosa lumityön hinnasta tulee asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Lumiseteleitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Toistaiseksi lumiseteleitä on myönnetty vuoden ajaksi viisi kappaletta. Mikäli loppuvuodesta on määrärahaa jäljellä, voidaan pyynnöstä myöntää vielä maksimissaan viisi seteliä lisää.

Lumiseteliä anotaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, jota on saatavissa asiasta vastaavilta palveluohjaajilta. Lumisetelihakemus löytyy myös sähköisenä Soiten Lomakkeet-sivulta. Hakemus toimitetaan asiasta vastaavalle palveluohjaajalle.

Lumisetelin hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään niiden tulojärjestyksessä. Hakemus palautetaan oman alueen Omais- ja perhehoitokeskukseen palveluohjaajalle.

Kokkola

Urakoitsija Erkki Lassila
 • lumenluonnin hinta 80 € / tunti tai 40 € /  ½ tuntia
 • lumenluonti tehdään koneellisesti tarpeen mukaan
 • lumen pois siirto
 • yhteystiedot: 0400 265 537 / Erkki Lassila
Osuuskunta Yxpila
 • lumenluonnin hinta 13,40 – 23,40 € / kerta
 • lumenluonti tehdään käsivoimin arkisin klo 8 – 12
 • lumenluonnin varaukset klo 8 – 10
 • yhteystiedot: 040 365 2984
A. Fredlund
 • lumenluonnin hinta 40 € / tunti tai 20 € / ½ tuntia
 • lumenluonti tehdään käsin tai lumilingolla arkisin klo 12 – 16
 • yhteystiedot: 050 526 3043 / Allan Fredlund
Sundkvist Tom
 • lumenluonnin hinta 57 € + alv / tunti, sopimuksen mukaan myös minuuttityönä
 • alueena Öja
 • koneellinen lumenluonti
 • yhteystiedot: 050 526 3039
Matias Kola
 • lumenluonnin hinta käsin tehtynä 30 € / tunti ja 18,40 € / ½ tuntia
 • lumenluonnin hinta traktorilla 50 € / tunti ja 30 € / ½ tuntia
 • yhteystiedot: 040 727 4242 / Matti
Kiinteistöhuolto Anders Björklund
 • koneellinen lumenluonti 60 € / kerta
 • alueena Kokkolan keskusta + 4 km säde
 • yhteystiedot: 040 673 1930

Kruunupyy

Granqvist Anders
 • 75 € / tunti + alv 24 %
 • lumenluonti tehdään traktorilla
 • tilaus: sopimus hyvissä ajoin lumityösesongin alussa
 • yhteystiedot: 050 541 2583
Lybäck Erik
 • 80,60 € / tunti (sis. alv 24 %) tai 18,60 € / kerta (sis. alv 24 %)
 • lumenluonti tehdään traktorilla (kunnan reitti 3)
 • tilaus: sopimus hyvissä ajoin lumityösesongin alussa
 • yhteystiedot: 040 511 4999
Karlström Bernt
 • 71,92 € / tunti (sis. alv 24 %) tai 18,60 € / kerta (sis. alv 24 %)
 • lumenluonti tehdään traktorilla  (kunnan reitti 7)
 • tilaus: sopimus hyvissä ajoin lumityösesongin alussa
 • yhteystiedot: 06 834 5686 ja 050 343 3083

Alaveteli

Dalhem Anders
 • lumenluonti 70 € / tunti + alv 24 %
 • hiekoitus 80 € / tunti + alv 24 % (hiekka kuuluu hintaan)
 • työ tehdään tunneittain
 • yhteystiedot: 040 508 2165

Teerijärvi

Byggningsbacka John
 • 74,40 € / tunti (sis. alv 24 %) tai vähintään 24,80 € / kerta (sis. alv 24 %)
 • lumenluonti tehdään traktorilla
 • tilaus: sopimus hyvissä ajoin lumityösesongin alussa
 • yhteystiedot: 040 556 1864
Stig Nyman
 • 60 € / tunti + alv 24 %
 • lumenluonti tehdään traktorilla
 • tilaus: sopimus hyvissä ajoin lumityösesongin alussa
 • yhteystiedot: 040 579 6917

Kälviä

Jukka Hilli
 • lumenluonnin hinta 60 € / tunti koneella
 • lumenluonnin hinta 34 € / tunti käsin
 • alueena Kälviän kk, Hilli
 • yhteystiedot: 050 348 8951
Jukka Huhta
 • lumenluonnin hinta 60 € (+ alv 24 %) / tunti, koneella 
 • lumenluonnin hinta 32 € (+ alv 24 %) / tunti, käsin
 • yhteystiedot: 0500 379 081
Työpalvelut Mäkelä Oy
 • lumenluonnin hinta 30 € / tunti, käsin (sis. alv)
 • lumenluonnin hinta 45 € / tunti, koneella (sis. alv)
 • yhteystiedot: 044 370 7657

Lohtaja

Sapparin Konetyö Oy
 • lumenluonnin hinta 65 € / tunti koneella
 • alueena Lohtajan kirkonkylä
 • yhteystiedot: 050 359 5467 / Ilkka Orjala
Hannu Huhtala
 • lumenluonnin hinta 60 € + alv 24 % / tunti, koneella
 • pienemmät lumityöt 10 € / kerta (sis. alv 24 %)
 • alueena Karhi, Sorto
 • yhteystiedot: 040 088 1623
Allan Sysimetsä 
 • lumenluonnin hinta 60 € / tunti koneella
 • alueena Marinkainen
 • yhteystiedot: 0400 768 625
Paul Kippo
 • lumenluonnin hinta 45 € / tunti koneella
 • alueena Lohtajan keskusta
 • yhteystiedot: 040 546 5089
Jämpti Jussi Oy
 • lumenluonnin hinta 10 € / kerta (sis. alv)
 • alueena Lohtajan kirkonkylä
 • koneellinen auraus
 • yhteystiedot: 040 913 8480
Konetyö K. Niemelä
 • Lumenluonnin hinta 10 € / kerta (sis. alv)
 • alueena Alaviirre ja Väliviirre
 • koneellinen auraus
 • yhteystiedot: 040 511 8048

Ullava

Jussi Kalliokoski
 • lumenluonnin hinta 45 € / tunti
 • pienemmät lumityöt 8,40 € / kerta
 • yhteystiedot: 050 536 2167

Kannus

Veli Karppi Ky
 • lumenluonnin hinta 40 € + alv 24 % / tunti
 • Lumenluonti lumikolalla tai lumilingolla
 • toimialue Kannus
 • yhteystiedot: 0400 803 530 / Arto Karppi
Saarikoski Heikki/Sanna
 • koneellinen lumityö
 • lumityön hinta: 1 lumiseteli / kerta
 • toimialue: Kannuksen keskusta
 • yhteystiedot: 050 520 7326 / Heikki ja 0500 561 909 / Sanna
Mty Eskola
 • koneellinen lumityö
 • lumityön hinta: tapauskohtainen, sovitaan yrittäjän kanssa
 • hiekoitusmahdollisuus myös, murskeen sen hetkisen hinnan mukaan
 • toimialue: Eskolan kylä
 • yhteystiedot: 040 061 7759 / Tapani Eskola ja 040 765 4814 / Samuli Eskola
Pelto-Arvo Jari
 • koneellinen lumityö
 • lumityön hinta: 60 € + alv / tunti
 • toimialue: Mutkalampi, kylä
 • yhteystiedot: 050 564 9101 / Jari Pelto-Arvo

Toholampi

Erkki Jämsä
 • koneellinen lumityö 40 € / tunti + alv
 • mikäli lumityöpaikka on aurausreitin varrella, hinnasta voi vielä neuvotella yrittäjän kanssa
 • alueena Toholammin keskusta
 • yhteystiedot: 050 551 0156
Veli Karppi Ky
 • lumenluonnin hinta 40 € + alv 24 % / tunti lumikolalla
 • yhteystiedot: 0400 803 530
M. H Välikangas Oy
 • koneellinen lumityö 50 € / h + alv, kertahinta soviteltavissa
 • alue: Toholammin keskusta, Parhiala, Hukari, Kotila
 • yhteystiedot: 0400 892 206

Perhonjokilaakso

JJJ-Service / Jukka Honkonen
 • lumityöt käsin ja muut aputyöt 38 € / h + alv
 • koneellinen lumityö 48 € / h + alv
 • kilometrikorvaus 0,50 € / km + alv
 • yhteystiedot: 0400 761 741

Hyvä tietää

Kaustisen kunta tarjoaa hakemuksesta maksuttoman koneellisen kiinteistön ulospääsytien auraamisen kotona asuville yli 70-vuotiaille ja niille kuntalaisille, joilla toimintakyky on vaikean sairauden myötä alentunut. Lisätiedot ja tarkemmat ehdot palvelun tarjoamiseen tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 769 8668.

Vetelin kunta tarjoaa vähävaraisille ikääntyneille, kotonaan asuville henkilöille maksuttoman lumityöpalvelun kunnan puolesta. Palvelun saamiseksi edellytetään Soiten palveluohjaajan tekemän kotikäynnin ja palveluntarpeen arvioinnin perusteella tehty hakemus palvelun tarpeesta. Palvelun tulee myös perustua Soiten vahvistamiin kriteereihin. Lisätietoja voi kysyä palveluohjaajien lisäksi Vetelin kunnan tekniseltä johtajalta Tero Uusitalolta, puh. 050 579 0180

Lestijärven kunta myöntää ikääntyneille, yli 75-vuotiaille kotona asuville henkilöille maksuttoman lumityöpalvelun kunnan puolesta. Palvelun myöntämiseksi täytetään erillinen hakemus, jonka saa kunnantoimistolta. Lisätietoja palvelusta ja sen myöntämisestä voi kysyä tekninen johtaja Janne Pekkariselta, puh. 040 612 6642 tai sähköpostitse tek-johtaja@lestijarvi.fi.  Hakemus myös palautetaan tekniseen toimistoon.

Perhon kunta tarjoaa ikääntyneille, kotona asuville henkilöille lumityöpalvelua kunnan työntekijän suorittamana. Palvelu on asiakkaalle maksullista, alkavalta työtunnilta laskutetaan 12,10 €/h. Lumenluontiapua voi tilata suoraan Raimo Pannulalta numerosta 0400 926 820.  Lisätietoja voi kysyä myös Perhon kunnan teknisen toimiston henkilökunnalta numeroista 040 684 285 tai 040 684 2849

Halsuan kunta tarjoaa ikääntyneille, kotona asuville henkilöille pihatien aurausapua urakoitsijoiden aurauskaluston suorittamana. Auraus tapahtuu aurauskaluston ollessa liikkeellä. Palvelu on asiakkaalle maksullista, yksi aurauskerta maksaa asiakkaalle 10 €. Aurausapua voi tilata kunnan teknisestä toimistosta, yhteystiedot: Eija Aksela, puh. 040  680 2225 ja Jari Kauppinen, puh. 040 680 2221. Kunta laskuttaa asiakasta suoraan ko. palvelusta.

Kannuksen kaupunki myöntää pihateiden aurausapua niille ikääntyneille, jotka asuvat yli 100 m pitkien omien pihateiden päässä ja ovat joko Soiten kotihoidon asiakkaita tai täyttävät Soiten ikääntyneiden tukipalvelujen kriteerit. Aurauspalvelu ei koske vapaa-ajan asuntoja. Palvelun saamiseksi edellytetään Soiten lumisetelihakemusta ja Soiten palveluohjaajan tekemään kotikäyntiä. Palveluohjaaja organisoi keskitetysti palvelun asiakkaalle yhteistyössä Kannuksen kaupungin teknisen toimen kanssa. Lisätietoja voi kysyä Soiten palveluohjaajilta, puh. 040 804 3420 tai 040 804 2151.

Soitessa toimii kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä Matkapalvelukeskus. Palvelun tuottaa Taksi Helsinki. Matkapalvelukeskuksen palvelut ovat nopeasti asiakkaiden saatavilla ja kuljetuksen voi varata myös etukäteen.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joille liikkumisen tuki on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamiseksi.  

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin lähinnä ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa matkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen omavastuuosuuden. 

Kuljetuspalvelun myöntämiseksi tarvitaan kuljetuspalveluhakemus sekä lääkärintodistus. Hakemus ja lääkärinlausunto käsitellään pyydettyjen liitteiden saapuessa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen on laissa mainitut edellytykset täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus.

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään ainoastaan vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuvan haitan tulee olla pitkäaikainen, pääsääntöisesti vähintään yhden (1) vuoden kestävä.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä yleensä sairaudesta toipumisen ajaksi tai kuntoutusvaiheeseen. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoidon, sairaanhoidon tai kuntoutuksen matkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai henkilö saa niihin korvausta muun lain nojalla. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit, apuvälineiden sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit.


Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee aina toimittaa alle puoli vuotta vanha lääkärinlausunto.

Siivous- ja kotitaloustyöt eivät Soitessa kuulu ikääntyneiden avopalveluihin tai tai kotihoitoon. Asiakkaat voivat kuitenkin hyödyntää Verohallinnon arvonlisäverottomia palveluita tai kotitalousvähennystä tarvitsemiinsa kodinhoidollisiin palveluihin.

Asiakkailla on toimintakyvyn heiketessä mahdollisuus ostaa kotitaloustöihin apua kunnissa toimivilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluiden piiriin kuuluvia asioita voivat olla esimerkiksi siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu ja pyykkihuolto, piha-alueiden ja puutarhan hoito tai lumenluonti. Kotitalousvähennyksen voi saada, mikäli työ tehdään omassa tai vapaa-ajan kodissa tai vanhempien/isovanhempien kodissa.

Asiakkaat, heidän läheisensä tai asiasta kiinnostuneet voivat itse olla suoraan yhteydessä eri kunnissa toimiviin yrittäjiin. Tietoa yrittäjistä löytyy paikallislehdistä, alueiden kunnantoimistoilta ja kaupungintaloilta. Asiakasohjauksen ja avopalveluiden palveluohjaajat antavat myös mielellään lisätietoja asiasta. 

Soiten asiakasohjauksen ja avopalveluiden palveluohjaajilta voi tarvittaessa kysyä perustietoa kotitalousvähennyksestä tai arvonlisäverottomista palveluista (siivous ja kodinhoito).

Verohallinnon linkkien kautta on mahdollisuus käydä tutustumassa palveluihin, niiden kriteereihin, hakemuksiin ja hakuohjeisiin:

Turvapuhelin on kotona asumisen apuväline, jonka avulla voidaan hälyttää apua äkillisissä hätätilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Turvapuhelinkriteerit ovat seuraavat:

 • asiakas ymmärtää turvapuhelimen käyttötarkoituksen (ei suositella, mikäli muisti on selkeästi alentunut)
 • asiakas asuu kotona
 • asiakkaalla tai omaishoidettavalla on terveydellinen syy, joka edellyttää nopeaa avunsaannin tarvetta
 • asiakkaalla on terveydellinen syy, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja siten aiheuttaa toistuvasti vaaratilanteita
 • asiakas ymmärtää että kyseessä on maksullinen palvelu
 • asiakas/omainen kykenee huolehtiman turvapuhelimen testaus- ja huoltotoimenpiteistä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ostaa AddSecure Smart Care Oy:ltä kotona asumisen tukipalveluina vanhusten- ja vammaisten turvapuhelinpalveluja. AddSecure Smart Care Oy vastaanottaa hälytyskeskuksessa turvapuhelinhälytyksiä, jotka välitetään kulloisenkin asiakkaan kohdalla auttajaorganisaatiossa määriteltyihin vastaanottajanumeroihin. Ensimmäiset puhelut voi halutessaan ohjata myös omaisille tai muille yhdyshenkilöille, jotka ovat sitoutuneet toimimaan auttajatahoina.

Asiakas maksaa itse laitteen ohjelmoinnista, asennuksesta ja käyttöopastuksesta aiheutuvat kulut sekä turvapuhelimen kuukausivuokran. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Soite perii asiakkaalta turvapuhelimesta kuukausimaksun (vuokra).  Asiakkaalta peritään kuukausimaksun lisäksi hälytysmaksu, mikäli auttajaorganisaationa toimii Soiten ylläpitämä auttajataho tai hälytys on tarkoituksellisesti aiheeton.

Vanhustyön keskusliiton vahvikelinja tarjoaa ikääntyneiden arkeen askaretta aivoille ja piristystä päivään.  Puhelinpalvelu on suunnattu kotona asuville ikääntyneille, jotka kaipaavat virkistävää tekemistä päiväänsä. Vahvikelinja ei ole tukipuhelin vaan toimii ikääntyneen oman tukiverkon lisänä. Keskustelujen lisäksi Vahvikelinjalla ratkotaan soittajien kanssa aivopähkinöitä, visaillaan tai tehdään vaikka puhelinjumppaa.

Vahvikelinjan vapaaehtoiset päivystävät maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13–15. Vahvikelinjan puhelinnumero on tavallinen kännykkänumero, joten se kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin, eikä siihen soittamisesta koidu ylimääräisiä kuluja.  

Lue lisää Vahvikelinjasta:

Asiakasohjauksen ja avopalveluiden hakemukset

Asiakasohjauksen ja avopalveluiden hakemukset löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Lähetä asiakasohjaukseen ja avopalveluiden hakemukset tarvittavine liitteineen osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky Soite, Asiakasohjaus ja avopalvelut, Torikatu 50, 67100 Kokkola

Asioi sähköisesti

Sähköisen DigiSoiten Omahoitopalvelun kautta voit hakea asunnonmuutostöitä sekä liikkumista tukevia palveluja:

Omapalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmenteen käyttöä.

Liitteet

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen. Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Toiminnasta vastaavat

Hanna Saarinen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5457

Ritva Jämsä

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 730 7901

Heidi Lindqvist

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 806 5958

Merja Mäki

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 806 5478

Eija Lahti

Palveluohjaaja

Matkapuhelin: +358 44 730 7649

Sirpa Haapoja

Sairaanhoitaja

Puhelin: +358 40 488 2797

Pia Sorvisto

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 40 806 5150

Anne Wennman

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 44 730 7927

Sanna-Kaisa Göös

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 40 804 2151

Anu Jylli

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 40 804 2420

Petra Nikula-Valo

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 40 804 5420