Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Du kan också i fortsättningen vara i kontakt direkt med servicehandledningen för äldre. Servicehandledarna erbjuder äldre invånare information, handledning och rådgivning samt vägledning om det tidiga stödets tjänster och om tjänster som tillhandahålls hemma. Vid behov ordnar man tjänster som baserar sig på en bedömning av servicebehovet och som stöder hemmaboendet. En servicehandledare ger med låg tröskel handledning och rådgivning med anknytning till vardagslivet. 

De regionala servicehandledarna för äldre finns på sidan Klienthandledning och öppenvårdstjänster.

En servicehandledare bokar inte tider till läkare eller skötare, ger inte laboratorieresultat till klienter och svarar inte på akuta frågor kring hälso- och sjukvård.

Klient- och servicehandledningen erbjuder med låg tröskel råd, handledning och information om tjänster för äldre och svarar på frågor som gäller tryggt hemmaboende. Klient- och servicehandledningen stöder äldre personers välfärd och möjligheter att klara sig självständigt i vardagen i sitt eget hem. Med hjälp av en bedömning av behovet av rådgivning, handledning och service tryggas tillgången till nödvändiga tjänster vid rätt tidpunkt.

En äldre klient har tillgång till ännu smidigare handlednings- och rådgivningstjänster i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite än tidigare, och klienten kan söka sig till dessa tjänster själv. Det är fråga om:

  • digitala tjänster i DigiSoite som klienten kan använda självständigt vid den tidpunkt som passar hen bäst (till exempel webbsidor, självbedömningar, meddelandetjänster och tidsbokning på webben) 
  • kundbetjäning per telefon och
  • regionala servicepunkter (Centren för närstående- och familjevård)

Kontakt

Du kan kontakta social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite per telefon eller digitalt med ett meddelande via Egenvårdstjänsten (i icke-brådskande ärenden).

Man kan kontakta servicehandledningen för äldre per telefon, digitalt med ett Egenvårdsmeddelande (om ärendet inte är brådskande).

I akuta situationer bör du kontakta Soites socialjour eller ringa nödnumret 112.

Det är möjligt att uträtta ärenden å en annan persons vägnar i Soite genom att göra en fullmakt för att uträtta ärenden. På sidan Uträttande av ärenden å en annan persons vägnar finns mer information om fullmakter.

Kontaktuppgifterna för de regionala centren för närstående- och familjevård finns på webbsidan för Klienthandledning och öppenvårdstjänster.

Ett Egenvårdsmeddelande till servicehandledningen

Du kan kontakta servicehandledningen för äldre digitalt med ett meddelande via Egenvårdstjänsten i DigiSoite. Ett Egenvårdsmeddelande är ett tryggt sätt att kommunicera flexibelt med yrkesutbildade personer, oberoende av tid och ort. Egenvårdsmeddelandena är inte avsedda för brådskande eller akuta ärenden.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Satu Marjakangas

Utveclingskoordinator

Mobiltelefon: +358 40 652 4603

Ta en titt också på dessa