Siirry sisältöön

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta eivätkä yleiset palvelut kuten sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut riitä kattamaan palvelutarvetta.

Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat muun muassa:

Soite muodostaa erityishuoltopiirin. Erityishuollon palveluja haetaan vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen erityishuoltona myönnettävistä palveluista tekee erityishuollon johtoryhmä.

Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, joita henkilö saa erityishuoltona kehitysvammalain perusteella.

Ruotsinkielisten palveluista erityishuoltopiirin alueella vastaa ensisijaisesti Kårkullan erityishuoltopiiri.

Erityishuoltopiirin palvelut:

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Sari Valkama

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 2985