Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträttande av ärenden per telefon

Specialomsorger ges personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner. En person med utvecklingsstörning kan vid behov beviljas specialomsorgsservice om behovet beror i första hand på en utvecklingsstörning. Ett kriterium är dessutom att allmän service, t.ex. service i enlighet med socialvårdslagen och handikappservicelagen inte är tillräcklig.

Specialomsorger är all den service och alla de stödåtgärder som en person får med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Service som hör till specialomsorger kan vara bland annat

  • Boende
  • Handledning inom öppenvård
  • Utvecklingspoliklinikens tjänster
  • Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
  • Rehabiliterande småbarnspedagogik
  • Dagverksamhet
  • Arbetsverksamhet
  • Annan service som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Soite är ett specialomsorgsdistrikt. Specialomsorgens service kan ansökas om med blanketten för ansökan om handikapptjänster.

Soite erbjuder specialomsorger i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. I förändringen av välfärdsområdet kommer klienternas ställning att förbli oförändrad, det vill säga regelverket kring specialomsorgerna förändras inte. För den individuella organisationen av specialomsorgen ska välfärdsområdet ha en krävande multiprofessionell stödexpertgrupp och en krävande multiprofessionell stödexpertgrupp som fattar beslut. Grupperna består av Soites sakkunniga.

Specialomsorgsdistriktets tjänster

  • Utvecklingspolikliniken
  • Maria-Katarina-huset

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Sari Valkama

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2985

Ta en titt också på dessa