Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tuen tarpeen mukaista asumista

Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluissa ensisijaisia ovat kotiin annettavat palvelut. Tavoitteena arjen sujuvuus sekä mielekäs ja turvallinen arki. Asumispalvelut järjestetään palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman kautta. Tarvittaessa järjestetään asumisvalmennusjakso, jonka aikana kartoitetaan henkilön avun, ohjauksen ja hoidon tarve. Eri asumisvaihtoehtoja arvioidessa jokaisen asiakkaan kohdalla huomioidaan henkilön avun, ohjauksen ja hoidon tarve. Asumispalvelut järjestetään jo olemassa olevan tuen tarpeen mukaisesti.

Soiten alueella asumispalveluita toteutetaan palveluina omaan kotiin, tukiasunnoissa, erilaisissa asumisyksiköissä, ryhmäkodeissa ja palvelutaloissa. Asumispalveluja järjestetään Soiten omana toimintana tai hankkimalla ostopalveluna. Asumistarve arvioidaan asumisen koordinointitiimissä, jossa asumisen kysymyksiä tarkastellaan monialaisesti.

Kehitysvammaisten asuminen

Kotona asumisen tuki

Itsenäisesti omistus- tai vuokra-asunnossa asuvan asiakkaan on mahdollista saada kotiin apua arjen haasteisiin. Arjen haasteisiin apua tarjoaa esimerkiksi Soiten kotihoito, tukipalvelut ja avohuollon tiimi.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen asiakkaat tarvitsevat vaihtelevasti tukea ja ohjausta itsenäisen asumisensa tueksi. Tukea ja ohjausta järjestetään tarvittaessa omaan asuntoon. Tuki järjestetään avohuollon tiimin ohjaajien, asumispalvelun ohjaajien ja muiden tukipalvelujen kuten kotipalvelun turvin.

Soiten tuetun asumisen yksiköt:

 • Asuntola Aamurusko
 • Lumikonkoti
 • Pesäpuu
 • Pihlajatupa
 • Runeberginkadun asumisyksikkö
 • Soldalen
 • Mäntyvintti

Ohjattu asuminen

Ohjattu asuminen sopii asiakkaille, jotka suoriutuvat melko itsenäisesti päivittäisistä perustoiminnoistaan. Tukea asumiseen saa päivittäin, mutta ohjattu asuminen ei pidä sisällään yövalvontaa. Pesäpuu on Soiten ohjatun asumisen yksikkö.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista apua ja tukea tarvitseville asiakkaille. Tehostettu palveluasuminen toteutetaan pääsääntöisesti ryhmäkodeissa.

Tehostettua palveluasumista tarjoavat seuraavat Soiten alueen yksiköt:

 • Aamurusko
 • Lumikonkoti
 • Maria-Katariinatalo
 • Mattilakoti
 • Mesilän ryhmäkoti
 • Pihlajatupa
 • Pilventupa
 • Solgården
 • Mäntyvintti

Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksessa arvioidaan itsenäiseen asumiseen muuttamista harkitsevan kehitysvammaisen arjenhallintataitoja ja kartoitetaan yksilölliset tuen ja avun tarpeet. Asumisvalmennuksen kesto on yksilöllinen. 


Vaikeavammaisten palveluasuminen

Jatkuvasti ja runsaasti apua tarvitsevien vaikeavammaisten palveluasuminen voidaan järjestää kotiin tai palvelutaloissa. Omaan kotiin palvelu voidaan järjestää mm. kotihoitona, henkilökohtaisen avun tai omaishoidontuen avulla. Palvelutalojen palveluasuminen voidaan hankkia ostopalveluna eri palvelutuottajien ylläpitämistä palvelutaloista. Soitessa on käytössä myös palveluseteli vaikeavammaisten asumispalveluissa.

Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät jokapäiväiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaalle. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa, kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen on vaikeavammaiselle maksutonta. Asiakas maksaa itse vuokran sekä aterioiden, siivouksen, vaatehuollon ja henkilökohtaisen hygienian tarvikekustannukset.

Asumispalveluja tarjoavat Soiten omat yksiköt sekä ostopalveluyksiköt, joista asumispalvelua ostetaan Soiten asiakkaille.

Tilapäishoitoa järjestetään annetun viranhaltijapäätöksen mukaisesti. Tilapäisjakso voi olla esimerkiksi omaishoidonjakso, jolloin jaksosta tulee ilmoittaa omaishoidon toimistoon.

Puhelinasiointi

Yksityiset asumisyksiköt

Toiminnasta vastaavat

Sari Valkama

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 2985

Emilia Taipalharju

Asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan koordinaattori

Puhelin: +358 40 804 3643

Katso myös nämä