Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vammainen henkilö voi saada taloudellista tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin. Vammaispalvelulain mukaan niitä voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä ja henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa ja jotka eivät kuulu lääkinnällisenä kuntoutuksena korvattaviin apuvälineisiin.

Tuki on puolet kohtuullisiksi arvioiduista kustannuksista. Vamman vaatimat muutostyöt vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen korvataan kokonaan. Väline, kone tai laite voidaan antaa joko vammaisen henkilön omistukseen tai käytettäväksi. Tuki myönnetään määrärahojen puitteissa.

Muut apuvälineitä myöntävät tahot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä apuvälineitä voi tiedustella Soiten apuvälinekeskuksesta

Kelan myöntämät apuvälineet

Kelan on järjestettävä ja korvattava ammatillisena kuntoutuksena työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarpeelliset apuvälineet (esim. tietotekniset laitteet) vakuutetulle, joka sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi ei suoriudu opiskelusta tai työstä ilman niitä taikka jonka suoriutuminen ilman niitä olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa. 

Opetuksessa tarvittavat apuvälineet

Opetukseen osallistumisen edellyttämät erityiset apuvälineet tulee perusopetuslain nojalla saada opetuksen järjestäjältä, ja ne kirjataan erityistä tukea saavan oppilaan erityisen tuen päätökseen. Myös laki ammatillisesta koulutuksesta antaa erityisopetusta saavalle toisen asteen opiskelijalle oikeuden saada opetuksen järjestäjältä opiskelun edellyttämät erityiset apuvälineet.

Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry (Tukilinja) tarjoaa tukea vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille sekä heitä suoraan tukeville yhdistyksille. Yhdistys on myöntänyt avustuksia mm. tietokoneiden hankintaan. 

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Katso myös nämä