Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Intervallvård är avsedd för hemmaboende äldre personer som behöver kortvarig vård som stöd för hemmaboendet och för att hjälpa närståendevårdaren att orka. Inom intervallvård görs också bedömningar av funktionsförmågan och utförs rehabilitering efter vård på sjukhus. Genom intervallvård möjliggörs fritid för närståendevårdare, och närståendevårdaren får tid för vila och avkoppling. Man kommer överens om intervallvård med klienten och hens anhöriga.

Till intervallvårdsteamet hör förutom vårdare också rehabiliteringspersonal som till exempel fysioterapeuter, konditionsskötare samt biträdande personal. Personalen har alltid möjlighet att kontakta den behandlande läkaren.

Intervallvård

  • hjälper den äldre att klara sig hemma
  • förebygger förtida behov av långvarig institutionsvård
  • personalen i enheterna arbetar med ett arbetssätt som främjar rehabilitering
  • med klienten utarbetas en vård- och serviceplan, sätts upp individuella mål för vården, kartläggs klientens funktionsförmåga, skapas förutsättningar för att klienten ska kunna rehabilitera sig och görs en bedömning av vårdperioden och av lämplig fortsatt vårdplats för klienten
  • när intervallvården avslutas skrivs klienten ut i samarbete med närstående, hemvården, hemrehabiliteringsteamet eller någon annan aktör

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Maria Sorvisto

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 489 2183

Ulla Siironen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3265

Ta en titt också på dessa