Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Koti on tärkeä ihmisen jokapäiväistä elämää. Suurin osa iäkkäistä asuu ja haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Yhteisöllinen asuminen (ent. senioriasuminen) on oman kodin ja ympärivuorokautisen hoivan välimuoto, jossa asukkaalla on oman huoneen tai asunnon lisäksi käytettävissä on yhteisiä tiloja oleskeluun ja seurusteluun muiden asukkaiden kanssa.

Yhteisöllisessä asumisessa asutaan vuokralla yhteisöllisen asumisen yksikössä joko ilman palveluita tai tukipalveluiden ja kotihoidon turvin. Palveluita voivat olla esimerkiksi vaatteiden huolto, siivous, turvapalvelu sekä terveyden- ja sairaanhoito. Vuokrasopimuksen mukaisen vuokran lisäksi palveluista peritään asiakasmaksuja. Maksu määräytyy asiakkaan käyttämien palvelujen sekä asiakkaan bruttotulojen mukaan.

Yhteisöllisessä asumisessa asutaan yhteisöllisen asumisen yksikössä vuokrasuhteessa joko ilman palveluita, tukipalveluiden ja/tai kotihoidon turvin.

Yhteisölliseen asumiseen haetaan “Hakemus yhteisölliseen asumiseen” -lomakkeella.
Yhteisöllisen asumisen paikkaa myönnettäessä huomioidaan kiireellisyysjärjestys.

Asiakas soveltuu yhteisölliseen asumiseen, kun:

  • Asiakas suoriutuu päivittäisitä toiminnoista itsenäisesti tai ohjauksen ja kotihoidon turvin.
  • Asiakas liikkuu ilman apuvälineitä tai apuvälineiden avulla itsenäisesti tai yhden hoitajan avustamana.
  • Asiakas selviytyy öisin itsenäisesti (tai paikallisesta palvelurakenteesta riippuen yöpartion turvin).
  • Asiakas osaa hälyttää apua.
  • Hyötyy asumismuodon yhteisöllisyydestä (esim. itsenäinen asuminen ei onnistu turvattomuuden vuoksi).

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämän ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen yksiköt ovat Ara- rahoitteisia. Tämän vuoksi asukasvalinnassa etusijalla ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakija. Asuntoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemukseen tulee liittää tositteet huomioon otettavista bruttotuloista sekä tiedot varallisuudesta.

Liitteet

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Toiminnasta vastaavat

Kirsi Hyyppä

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 806 8007

Karita Eteläperä

Vastuualuejohtaja/palveluesimies, Perhonjokilaakson kotihoito

Puhelin: +358 40 804 2481

Kaisa Pollari

Vastuualuejohtaja/palveluesimies, Lestijokilaakson kotihoito

Matkapuhelin: +358 40 804 2440

Sari Kallinen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5749

Katso myös nämä