Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään sekä edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.

Tukihenkilötoiminnan periaatteita

 • vapaaehtoisuus
 • tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin
 • ei taloudellista hyötyä
 • luotettavuus
 • vaitiolovelvollisuus
 • puolueettomuus
 • toimitaan tukea tarvitsevan ehdoilla
 • tasa-arvoisuus

Tukiperhetoiminta

Lapsiperheiden arki on tapahtumarikasta ja antoisaa, mutta välillä myös vaativaa ja vanhempien voimavaroja koettelevaa. Monet perheet saavat tukea lähipiiristä tarvittaessa, mutta kaikilla ei ole auttavia verkostoja lähimailla. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan eikä ympärillä ole sukulaisia tai ystäviä.

Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain (28 §) mukaista tukitoimintaa lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi sekä lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Tukiperheissä tehdään ihan tavallisia asioita. Tuettava lapsi elää tukiperheen arjen ehdoilla, jolloin hän saa uusia virikkeitä, kavereita ja aikuissuhteita, jotka tukevat lapsen kasvua. Samalla tukiperhe auttaa tuettavan lapsen vanhempia jaksamaan, tarjoamalla heille tilaisuuden hengähtää. 

Millainen on tukiperhe

Tukiperhe on tavallinen perhe, jolla on:

 • aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille
 • halua vastata lapsen tarpeisiin
 • halu tarjota turvaa ja tavallista arkea
 • myönteinen elämänasenne
 • kyky keskustella avoimesti vaikeistakin asioista
 • mahdollisuus sitoutua toimintaan 
 • yhteistyökykyä

Tukiperheiksi tarvitaan mukaan uusia ja erilaisia perheitä, koska tukiperhettä tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaisia tarpeita. Tukiperheen vanhemmat voivat olla nuoria tai vanhoja, lapsettomia tai heillä voi olla omia lapsia. Tukiperheenä voi toimia myös yksin asuva. Tukiperheeksi sitoutuminen on kaikkien perheenjäsenten yhteinen päätös.

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä?

Soiten kautta voit alkaa tukihenkilöksi tai tukiperheeksi tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Uudet vapaaehtoiset saavat perehdytyksen ja koulutusta tukihenkilönä tai tukiperheenä toimimiseen. 

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Saat lisää tietoa tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta tukisuhdekoordinaattoriin puhelimitse. Tukihenkilöä tai -perhettä haetaan hakemuksella.

Soiten kautta voit alkaa myös tukihenkilöksi tai tukiperheeksi tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Uudet vapaaehtoiset saavat perehdytyksen ja koulutusta tukihenkilönä tai tukiperheenä toimimiseen. Myös itse tukihenkilöksi tai -perheeksi hakeminen tapahtuu hakemuksella.

Toiminnasta vastaavat

Arja Seppälä

Vastuualuejohtaja, Palveluesimies

Puhelin: +358 44 730 7985

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442