Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Se on itsenäisen elämän mahdollistava palvelu, jota myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaisille henkilöille. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Soite tuottaa henkilökohtaista apua omana toimintana tiettyihin kehitysvammahuollon asumisyksiköihin.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 

Mikäli apu ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, on siihen vastattava muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtainen apu on mahdollista yhdistää muihin palveluihin ja tukitoimiin. Palvelutarvetta kartoitettaessa ja palveluista päätettäessä asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti.

Soitessa on käytössä Omaolo-palvelun sosiaalihuollon palveluarvio, jolla voi arvioida omaa tai läheisen oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Soitessa

Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana palkkaamalleen avustajalle. Hyvinvointialue korvaa

  • henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset
  • työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset
  • muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Työnantajamalli edellyttää, että vaikeavammainen henkilö haluaa toimia työnantajana. Työnantajalla on oikeuksia, mutta myös kaikki työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Niin sovittaessa Soite voi sijaismaksajana hoitaa työnantajan puolesta palkanmaksun sekä pakollisiin vakuutuksiin ja työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä asioita.

Edunvalvoja tai alaikäisen lapsen huoltaja voi toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana vastaavin edellytyksin kuin henkilökohtaisen avun käyttäjä itse.

Palvelusetelimallissa vaikeavammainen henkilö saa hänelle myönnetyllä palvelusetelillä henkilökohtaisen avustajan. Hyvinvointialue on määritellyt palveluntuottajat, joista voi valita omien tarpeiden ja mieltymysten mukaisen palveluntuottajan. Palveluntuottajalla on oikeus päättää, kuka toimii milloinkin vaikeavammaisen avustajana huomioiden mahdollisuuksien mukaan toiveet avustajan suhteen.

Ostopalvelumallissa hyvinvointialue hankkii vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avun palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää palvelun itse.  Ostopalvelumallin mukaista palvelua järjestetään erityisistä syistä ja yksilöllisen harkinnan perusteella. Hyvinvointialueella on oikeus päättää, kuka toimii milloinkin avustajana huomioiden mahdollisuuksien mukaan vaikeavammaisen toiveet avustajasta.

Kelan tarjoama vammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Palvelu on ilmainen.

Työnantajana toimiminen

Suosittelemme Heta-liittoon kuuluvia työnantajia käyttämään työsopimuspohjaa, joka löytyy Heta-liiton verkkosivuilta vierittämällä tästä linkistä avautuvaa sivua alaspäin.

  • Henkilökohtaisen avun työnantajana voit myös valita henkilökohtaisen avun tuntien syöttämisen sähköiseen järjestelmään. Tästä lisätietoa antavat vammaispalvelun sihteerit.
  • Lomautusilmoitus/-todistus

Lisätietoa työnantajana toimimisesta:

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta:

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Soitessa on käytössä Omaolo-palvelun sosiaalihuollon palveluarvio, jolla voi arvioida omaa tai läheisen oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Katso myös nämä