Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Se on itsenäisen elämän mahdollistava palvelu, jota myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaisille henkilöille. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Soite tuottaa henkilökohtaista apua omana toimintana tiettyihin kehitysvammahuollon asumisyksiköihin.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 

Mikäli apu ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, on siihen vastattava muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtainen apu on mahdollista yhdistää muihin palveluihin ja tukitoimiin. Palvelutarvetta kartoitettaessa ja palveluista päätettäessä asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti.

Soitessa on käytössä Omaolo-palvelun sosiaalihuollon palveluarvio, jolla voi arvioida omaa tai läheisen oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Soitessa:

  • Työnantajamalli – vammainen henkilö hankkii itse avustajansa ja toimii tämän työnantajana. Soite korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset vammaiselle henkilölle  
  • Palveluseteli – Soite antaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avun hankkimista varten palvelusetelin 
  • Soiten järjestämä tai hankkima apu 

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistavoista Soitessa. Palveluseteli on Soiten myöntämä sitoumus maksaa palvelutuottajan toteuttama henkilökohtainen apu. Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun saamisedellytykset ja joilla on kykyjä sekä mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen. 

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua siten, että hän valitsee itse palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Tutustu henkilökohtaisen avun palveluntuottajiin:

Kelan tarjoama vammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Palvelu on ilmainen.

Työnantajana toimiminen

  • Henkilökohtaisen avun työnantajana voit myös valita henkilökohtaisen avun tuntien syöttämisen sähköiseen järjestelmään. Tästä lisätietoa antavat vammaispalvelun sihteerit.
  • Lomautusilmoitus/-todistus

Lisätietoa työnantajana toimimisesta:

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta:

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hän kykenee muodostamaan ja ilmaisemaan tahtonsa tarvitsemansa avun sisällöstä. Sosiaalityöntekijä arvioi avun tarpeen ja keston.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706