Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Lastenneuvolatyön keskeisiä tehtäviä ovat lapsen terveydentilan, kasvun ja kokonaiskehityksen seuraaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen. Työn lähtökohtana ovat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen. Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

Ota yhteyttä viestillä

Voit ottaa yhteyttä neuvolaan digitaalisesti DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta:

Tunnistautuminen Omahoito-palveluun tapahtuu Suomi.fi verkkopalvelun kautta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Puhelinasiointi

Palvelut

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Neuvola tukee vanhempia valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen tuomiin muutoksiin perheessä sekä edistää terveellisiä elämäntapoja. Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia.

Ota yhteyttä neuvolaan, kun huomaat olevasi raskaana. Molempien vanhempien on hyvä olla mukana alkuraskauden aikaisessa neuvolakäynnillä.

Äitiysneuvolat tarjoavat yksilöllisiä vastaanotto- ja kotikäyntejä sekä ryhmätoimintaa.  Toimintaan kuuluvat myös erilaiset koko perheen hyvinvointia kuvaavat haastattelut kuten mieliala-, päihde- ja perheväkivaltahaastattelut.

Äitiysneuvolakäynneillä seurataan raskauden etenemistä, ja pulmien ilmetessä äiti lähetetään jatkohoitoon. Lisäksi odottaville perheille on järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

Äidille tarjotaan mahdollisuus valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisiin raskauden aikaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontoihin. Tutkimukset tehdään Keski-Pohjanmaan keskussairaalan äitiyspoliklinikalla. Tutkimukset ovat aina vapaaehtoisia.

Digitaalinen eEsitieto-lomake

Äitiysneuvolassa on käytössä digitaalinen eEsitieto-lomake, jota pääset täyttämään DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta navigoimalla siellä kohtaan ”Kyselyt ja hakemukset”. 

Digitaalinen eEsitieto-lomake on tarkoitettu odottaville äideille, jotka ovat tulossa ensimmäiselle käynnille Soiten äitiysneuvolaan. Täyttämällä digilomakkeen ennen ensimmäistä käyntiä asiointi sujuvoituu ja terveydenhoitajalla on jo etukäteen käytössä odottavaa äitiä koskevat tiedot.

Äitiysneuvolatarkastukset

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 8-10 tarkastusta terveydenhoitajan luona sekä kaksi käyntiä lääkärin vastaanotolla. Lisäksi tarjotaan kotikäynti synnytyksen jälkeen.

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus raskaus viikolla 13-18, jossa arvioidaan molempien vanhempien ja perheen hyvinvointia ja tuen tarpeita. Ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse pyritään tekemään kotikäynti. Lisäksi odottaville perheille järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

Käynnit terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla odotusaikana

RaskausviikotVastaanotto
6-8Ensikontakti neuvolaan puhelimitse, tarvittaessa käynti
8-10Ensikäynti. Terveydenhoitaja
10-12 ja 19-20Ultraäänitutkimus. Sikiön seulontatutkimukset / äitiyspoliklinikka
13-18Laaja terveystarkastus / terveydenhoitajan osuus
13-18Laaja terveystarkastus / lääkärin osuus
22-24Terveydenhoitaja
26-28Terveydenhoitaja (ensisynnyttäjät)
30-32Terveydenhoitaja / isyyden tunnustamisen vastaanottaminen
35-36Terveydenhoitaja ja lääkäri
37-41Terveydenhoitaja/kätilö, käynnit 2 viikon välein

Synnytyksen jälkeen:

  • Synnytyksen jälkeinen käynti kotikäynti / käynti neuvolassa: terveydenhoitaja
  • 5-12 viikkoa synnytyksestä jälkitarkastus: terveydenhoitaja / lääkäri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käsikirjassa käsitellään laajemmin äitiysneuvolassa tehtävien määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä: 

Raskautta suunnittelevalle annetaan neuvontaa puhelimitse tai varataan aika asiasta riippuen joko terveydenhoitajan/kätilön tai neuvolalääkärin vastaanotolle. Tyypillisiä syitä raskauden suunnittelun tarpeeseen voivat olla mm. äidin krooninen sairaus, suvun periytyvät sairaudet, perheen psykososiaaliset ongelmat tai perheen tarve informaatioon ja tukeen raskautta pohdittaessa tai suunniteltaessa.

Kun raskaustesti on positiivinen, voit soittaa neuvolan puhelinpalveluun sopiaksesi ensikäyntiajan.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8-10. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan. Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista ja terveystottumuksista sekä raskaudenajan seurantaan liittyvistä asioista. Tulosta neuvolan esitietolomake ja tuo se täytettynä mukanasi ensikäynnille.

Laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on yhteistyössä perheen kanssa selvittää raskaana olevan naisen ja sikiön terveyden lisäksi koko perheen terveys- ja hyvinvointitilanne, vahvistaa perheen voimavaroja, varhentaa tuen tarpeiden tunnistamista ja varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle. Sen toteuttavat terveydenhoitaja/kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa. Käynnille kutsutaan molemmat lasta odottavat vanhemmat.

Suun terveysneuvonta lasta odottaville perheille

Lasta odottavien perheiden suun terveysneuvonta toteutetaan Soitessa videovälitteisesti DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta.

Perheet varaavat itse ajan suun terveysneuvontaan DigiSoiten Omahoito-palvelusta. Soite ei lähetä tästä erillistä muistutusta.

Lastenneuvolatyön keskeisiä tehtäviä ovat lapsen terveydentilan, kasvun ja kokonaiskehityksen seuraaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen. Työn lähtökohtana ovat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

Lastenneuvolapalvelut ovat maksuttomia ja toimivat ajanvarauksella. Lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvola palveluiden piiriin, kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. 2-6 vuotiaille ajanvaraukset tehdään DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta.

Kokonaiskehityksen seurantaan kuuluvat lapsen eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä sosiaalisten ja motoristen valmiuksien arvioinnit. Keskeisiä asioita ovat mm. perheen voimavarat ja lasten kasvatus, ravitsemus, liikunta, vuorokausirytmi, ulkoilu, tapaturmat, ihmissuhteet, mieliala, perheväkivalta ja päihteet sekä perheen taloudellinen tilanne.

Lapsen lähestyessä esikouluikää arvioinnit laajenevat myös työskentelytaitoihin, päivittäistoimintoihin ja oppimiseen.

Neuvolassa annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Terveysneuvonnan ja tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä perheen kanssa keskustellen, sekä erilaisten menetelmien ja kyselylomakkeiden avulla. Lastenneuvolan palvelumuotoja ovat yksilölliset vastaanotto- ja kotikäynnit sekä ryhmätoiminta. Toimintaan kuuluvat myös erilaiset koko perheen hyvinvointia kuvaavat haastattelut kuten mieliala-, päihde- ja perheväkivaltahaastattelut.

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti seurantatarkastusohjelman sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi neuvolapalveluissa on tarpeen mukaan käytettävissä eri alojen asiantuntijoita.

Perhe- ja synnytysvalmennuksen tarkoituksena on tukea vanhemmuuteen valmistautumista ja synnytyksen onnistumista ja se on tarkoitettu ensimmäistä lasta odottaville perheille, mutta myös uudelleen vanhemmiksi tulevat ovat tervetulleita.

Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennus järjestetään pienryhmävalmennuksena Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ensisijaisesti ensisynnyttäjille ja mukaan tuleville tukihenkilöille. Hyvä ajankohta valmennukseen osallistumiselle on n. 35 raskausviikon jälkeen. Synnytysvalmennukseen ilmoittaudutaan netin kautta.

Synnytysvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa äidin omia voimavaroja ja auttaa valmistautumaan tulevaan synnytykseen. Valmennuksessa käydään läpi valmistautumista, synnytyksen vaiheet sekä kivunlievitys vaihtoehdot. Valmennukseen kuuluu myös tutustuminen synnytyssaliin. Valmennuksen kesto n. 2-3h.

Neuvolassa toteutetaan Lapset puheeksi -menetelmää (LP), joka on tarkoitettu avuksi odotukseen, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvien teemojen käsittelyssä.

Perhevalmennus

Soiten perhekeskuspalvelut tarjoaa perhevalmennusta yhteistyössä Keski-Pohjanmaan alueen eri perhekeskustoimijoiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan:

Lapsen odotusaika on valmistautumista vanhemmuuteen ja vauvaperhe-elämään. 

Alle on koottu perhevalmennusteemaisia linkkejä ja videoita, jotka tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan uutta ja tärkeää elämänvaihetta ennen lapsen syntymää ja vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja, jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin.

Synnytysvalmennusta toteutetaan pienryhmävalmennuksena Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa noin raskausviikon 35 jälkeen.

Soiten perhekeskuspalvelut tarjoaa perhevalmennusta yhteistyössä Keski-Pohjanmaan alueen eri perhekeskustoimijoiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan:

Minusta tulee äiti

Imetys

Varhainen vuorovaikutus

Vauvanhoito

Tietoa lapsiperheen elämästä

Soiten alueen lastenneuvoloissa toteutetaan Voimaperheet-toimintamallia. Kaikkia vanhempia pyydetään täyttämään Voimaperheet-neuvolakysely ennen lapsen 4-vuotistarkastusta. Kysely postitetaan perheille kotiin lapsen syntymäpäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Mikäli ette ole saanut lomaketta, saatte sen terveydenhoitajaltanne neuvolakäynnin aikana.

Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan perheet, jotka hyötyvät internetin ja puhelimen kautta tuotetusta vanhempainohjausohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien myönteisiä vanhemmuudentaitoja ja arjen hallintaa perhevalmentajan ohjauksessa. Ohjelma pyrkii tavoittamaan ne perheet, joissa lapsella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston Voimaperheet-työryhmä.

Lisätietoa saa myös ottamalla yhteyttä: voimaperheet@utu.fi

Soite on mukana Yhdessä vahvaksi -tutkimuksessa, jossa kartoitetaan raskauden aikaisten masennusoireiden yleisyyttä sekä tutkitaan internetin ja puhelimen välityksellä annettavan hoito-ohjelman vaikuttavuutta odottajan ja lapsen terveydentilaan.

Raskausajan masennusoireilua seulotaan EPDS-lomakkeen avulla, joka annetaan suostumuslomakkeen kera raskaana olevalle ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Kotona täytettävät lomakkeet pyydetään tuomaan täytettyinä seuraavalle neuvolakäynnille. Tutkimukseen seulotaan ne äidit, joilla lomakkeen perusteella todetaan merkkejä masennusoireilusta ja jotka ovat antaneet luvan käyttää tietojaan tutkimustarkoituksessa.

Tutkimuksen aikana suomalaisäideille tarjotaan tutkittujen hoitomenetelmien mukaista apua raskausajan masennusoireisiin. Puolet tutkimukseen osallistuvista äideistä saa odotusaikana käyttäytymisterapeuttiseen hoitomalliin perustuvan ohjelman ja puolet digitaalisen tietopaketin raskausajan hyvinvoinnista sekä itsehoidosta. Hoidon tehoa tutkitaan hoito-ohjelman päättymisen jälkeen. Tutkimuksesta saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää raskaudenaikaisen masennuksen tunnistamisen ja hoidon kehittämisessä.

Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus.

Kela tukee lapsiperheitä lapsen syntyessä ja kasvaessa. Vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin.

Tietoa palvelusta

Voit ottaa yhteyttä neuvolaan DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta tai soittamalla neuvoloiden keskitettyyn puhelinpalveluun.

Toiminnasta vastaavat

Anu Vähärautio

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5791

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Katso myös nämä