Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Omaperhe on verkkopalvelu, joka kokoaa perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Sieltä löydät luotettavaa tietoa ja apua moniin perheiden asioihin.

Perhekeskus sovittaa yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuntien toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja tuen. Perhekeskustoiminnan tavoitteena on palveluiden helppo saavutettavuus lasten ja perheiden arkiympäristön läheisyydessä niin, että perheet saavat tarvitsemansa avun helposti ja joustavasti. Perhekeskuksen palvelut on tarkoitettu kaikille maakunnan lapsiperheille.

Perhekeskuksen tehtävät

Perhekeskusverkoston yhteisenä tehtävänä on:

 • edistää ja seurata lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia
 • tukea vanhemmuudessa ja parisuhteessa
 • tarjota varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta
 • auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen
 • ottaa huomioon perheiden monimuotoisuus
 • ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa
 • vahvistaa vertaistuen saantia ja yhteisöllisyyttä

Soiten alueella on kolme perhekeskusaluetta: Kokkolan, Lestijokilaakson sekä Perhonjokilaakson. Kokkolassa perhekeskus on palvelujen muodostama verkosto, jolla ei ole omaa rakennusta. Kaustisella Pajalan ja Kannuksen perhekeskuksessa palveluita on koottu samaan rakennukseen. 

Soiten perhekeskuspalveluihin kuuluvat:

Perhekeskusverkostoon kuuluvat lisäksi:

 • järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut
 • kuntien varhaiskasvatus (ja muu sivistystoimi)
 • kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta
 • nuorten palvelut
 • erityis- ja vaativan tason palvelut
 • sähköiset palvelut
 • kohtaamispaikat, joissa voi tavata muita perheitä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja saada vertaistukea. Kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita lapset, heidän perheensä ja läheisensä. Osallistuminen on maksutonta. Kohtaamispaikkoina toimivat Koivutupa, Silta Yhteisöklubi, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaustisen yhdistys ja Kannuksen seurakunta.
 • lapsiperheiden palveluohjaus

Perhekeskustyön menetelmiä

Leikki-ikäisen lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä LENE:n tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida oppimisvaikeuksia kouluiässä. LENE-tutkimus on neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin työväline lapsen kehityksen arviointiin. Tutkimus tehdään neuvolassa tai päivähoidossa LENE-koulutuksen käyneen varhaiskasvatuksen opettajan toimesta. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteinen arviointi mahdollistaa luotettavan ja ajantasaisen arvion lapsen kehityksestä.

Lapset puheeksi -menetelmän tarkoituksena on tukea lasten ja perheiden pärjäävyyttä sekä arjen sujumista elämän isoissa tai pienissä muutoksissa. Kyse voi olla esimerkiksi koulunkäyntiin, vanhempien terveydentilaan tai paikkakunnan muutokseen liittyvään tilanteeseen, jolla on vaikutusta lapsen tai nuoren elämään. 

Menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta. Lapset puheeksi -keskustelu vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä ja ennaltaehkäisee ongelmia. Neuvonpito kutsutaan koolle, mikäli LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja suunnitellaan yhdessä toimia arjen tueksi. 

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty alle kouluikäisten lasten käytösongelmien hoitoon. Hoidossa hyödynnetään digitalisaatiota, puhelimen välityksellä toteutettavaa vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa, joka on perheiden käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. 

Systeeminen toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun, välineet ja rakenteet lastensuojelun käyttöön. Systeemistä työotetta voi hyvin soveltaa myös muissa lapsi- ja perhepalveluissa. Sitä käytetään myös muissa palveluissa, kuten perhesosiaalityössä ja aikuissosiaalityössä. 

Työskentelyn ytimessä on kunnioittava, keskusteleva ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus. Työn lähtökohtana ovat koko perheen ja erityisesti lapsen tai nuoren kokemukset. 

Nuorten masennuksen interventio eli IPC-menetelmää käytetään 12–18-vuotiaiden nuorten masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon. 

Perhepolku-verkkokurssit tarjoavat tukea vanhemmille itsemyötätuntoon. Soiten perhekeskuspalveluiden asiakkaat voivat osallistua itsenäisesti ja maksutta Perhepolku-verkkokurssille, jonka tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. Kurssilla voit testata oman itsemyötätunnon, saat tietoa, tehtäviä, vinkkejä myötätuntoon liittyen sekä lukea vertaistarinoita lapsiperhearjesta.

Toiminnasta vastaavat

Minna Lönnbäck

Toimialuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9442

Maarit Biskop

Palvelualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 806 5151

Katso myös nämä