Siirry sisältöön

Rokotukset 

Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata väestöä tarttuvilta taudeilta rokotteilla. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 421/2004 antaa ohjeet rokotusohjelmasta. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Alle kouluikäiset lapset saavat kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset lastenneuvoloissa. Kouluikäiset ja opiskelijat rokotetaan koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan vastaanotoilla. 

Neuvolassa annetaan myös aikuisten perusrokotuksia ja matkalle lähtijän rokotusneuvontaa. Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ovat maksuttomia.

Ajanvaraus kansallisen rokotusohjelman rokotuksiin

Rokotusvastaanotto tapahtuu pääsääntöisesti ajanvarauksella. 

Ajanvaraus DigiSoiten Omahoito-palvelusta

Ajanvarauksen voi tehdä sähköisesti DigiSoiten Omahoito-palvelusta:

Koronarokotteet

Koronarokotuksista tiedotamme Soiten koronasivuilla:

Kausi-influenssarokotukset

Ketkä voivat saada ilmaisen influenssarokotteen?

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa 2021-2022 maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

  • 65 vuotta täyttäneet
  • sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
  • potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon työntekijät
  • 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset
  • raskaana olevat naiset
  • varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
  • henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa
  • tietyt henkilöt vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiristä

Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määritelmää on tarkennettu aiempiin vuosiin verrattuna. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön tekemä asetusmuutos. Maksuttomaan influenssarokotuksen saavat ne, jotka ovat toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen ihmiseen tai sellaisen vakavalle influenssalle alttiin ihmisen kanssa, jota ei voida suojata influenssarokotteella. Lisätietoa THL:n verkkosivuilla.

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi tarvittaessa kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen kohderyhmään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hän voi ostaa rokotteen itse reseptillä apteekista. Riskiryhmiin kuulumattomille henkilöille, jotka ovat ostaneet rokotteen itse reseptillä apteekista voidaan mukana tuotu rokote pistää Soiten rokotuspisteissä.

Rokotukset ikäkausittain

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus yhtätoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Rokotusohjelman rokotusten kattavuus on Suomessa erinomainen ja monet rokotuksin ehkäistävät taudit ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet kokonaan Suomesta.

On tärkeää, että lapsuus- ja nuoruusiässä annettuja rokotuksia tehostetaan aikuisiässä.

Aikuisten perusrokotukset tehostetaan työterveyshuollossa, neuvolassa ja opiskeluterveydenhuollossa. Perusrokotukset ovat maksuttomia.

65-vuotta täyttäneet voivat varata ajan rokotusta varten senioreiden terveyspisteestä.

Aikuisten tulee itse huolehtia siitä, että ovat saaneet perussarjana vähintään kolme jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotusta.

Matkailijoiden rokotukset

Matkalle lähtijän rokotusneuvontaa antavat tartuntatautihoitaja ja terveydenhoitajat neuvoloiden puhelinaikoina.

Matkalle aikovan kannattaa ottaa yhteyttä terveyskeskukseen heti, kun matkaohjelma ja aikataulu on selvillä, sillä rokotusohjelman toteuttaminen ja riittävän rokotussuojan kehittyminen voi viedä 1-2 kuukautta.

Yhteydenoton jälkeen terveydenhoitaja tarkistaa voimassa olevat rokotukset ja tekee matkalle lähtijälle yksilöllisen rokotussuunnitelman matkan kohteen ja keston mukaan. Tarvittavat rokotereseptit terveydenhoitaja hankkii lääkäriltä. Myös malarian estolääkityksen tarve arvioidaan. Lääkäri kirjoittaa malarian estolääkkeen reseptin.

Rokotukset annetaan neuvolassa, koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.

Neuvolasta saatavat perusrokotukset (jäykkäkouristus-kurkkumätä, tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti ja polio) ovat kaikille maksuttomia.

Muiden matkailijan tarvitsemien rokotusten tarve arvioidaan matkakohteen ja matkan keston mukaan. Jos matkalle lähtijä tarvitsee keltakuumerokotuksen, sen hän saa myös neuvolasta. Keltakuumerokotuksen hinta on 51,40 euroa ja se sisältää rokotteen ja kansainvälisen rokotustodistuksen.

Muut tarvitsemansa rokotteet matkalle lähtijä ostaa reseptillä apteekista ja rokotus annetaan neuvolassa, koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.

Tartuntatautien toteaminen ja hoito

Tartuntatautien toteaminen ja hoito tapahtuu oman alueen vastaanottotiimissä. Tartuntatautien neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavat tartuntatautihoitaja ja terveysasemat.

Jos epäilet sukupuolitautia, voit ottaa yhteyttä oman terveysasemasi sairaanhoitajaan. Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä myös opiskeluterveydenhuoltoon. Hoito aloitetaan oireiden ja näytteistä saatujen vastausten perusteella. Hoito on kaikille maksutonta.

Lesti- ja Perhonjokilaaksossa sukupuolitautien testaukset ja hoidot voidaan hoitaa myös neuvoloissa. Yhteydenotot neuvoloiden keskitetyn palvelunumeron kautta.

Ainoa tapa suojautua sukupuolitaudeilta on käyttää aina koko yhdynnän ajan kondomia.

Elintarvike- ja vesivälitteisellä epidemialla tarkoitetaan tiettynä aikana ja tietyllä alueella tapahtuneita sairastumisia, joilla on yhteinen elintarvike- tai vesialtistuslähde.

Jos epäilet sairastumisesi aiheuttajaksi elintarviketta tai talousvettä, voi ottaa yhteyttä omaan terveyskeskuksesi sairaanhoitajaan tai lääkäriin, tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin, tartuntatautihoitajaan tai Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan johtajaan.

Päivystysaikana yhteydenotot yhteispäivystykseen.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Rokotusvastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Rokotuksen ajanvaraus ja toimipiste on Infektioiden torjuntayksikössä, Kokkolan terveyskeskuksessa. Rokotusaikoja voi tiedustella myös alueen neuvoloista.

Lisäksi voit varata, perua ja siirtää rokotusaikaasi sähköisesti Soiten Omahoito-palvelussa.

Toiminnasta vastaavat

Marko Rahkonen

Vastuualuejohtaja / Infektioylilääkäri