Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialue ohjaa ja valvoo järjestämisvastuullaan olevia palveluntuottajia.  Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on turvata yhdenvertainen ja turvallinen palvelu ja hoito siten, että asiakkaiden ja potilaiden lakisääteiset oikeudet toteutuvat.  

Soiten valvontayksikkö toteuttaa suunnitelmallisia valvontakäyntejä kaikkiin Soiten järjestämisvastuulla oleviin palveluihin yhteistyössä palveluntuottajien kanssa hyvinvointialue Soiten omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnan avulla on tarkoitus varmistaa, että palveluntuottajilla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta.

Palveluntuottajan ja henkilökunnan lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus

Valvontalain 29 §:n mukaan palveluntuottajan ja sen henkilökunnan velvollisuus on ilmoittaa, jos he tehtävissään huomaavat tai saavat tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti palveluyksikön vastuuhenkilölle tai muulle toiminnan valvonnasta vastaavalle henkilölle. Palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja vastuuhenkilön on ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudella on tarkoitus turvata asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi. Palveluntuottajan tulee tiedottaa ilmoitusvelvollisuudesta henkilökuntaansa.

Toiminnasta vastaavat

Vivan Nyman

Ostopalvelu- ja valvontapäällikkö

Puhelin: +358 40 804 2688

Marita Hakala

Valvontapäällikkö

Puhelin: +358 40 804 3810

Sari Timonen

Laatu- ja valvontajohtaja

Puhelin: +358 44 723 2307

Katso myös nämä