Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdet leder och tillser de tjänsteleverantörer som står under Soites organiserande ansvar. Målet med handledningen och tillsynen är att säkerställa likvärdig och säker service och vård på ett sådant sätt att kunders och patienters lagstadgade rättigheter förverligas.

Välfärdsområdets tillsynsenhet genomför i samarbete med tjänsteleverantörerna planerade tillsynsbesök hos alla tjänster som välfärdsområdet ansvarar för att organisera, i enlighet med välfärdsområdets egenkontrollprogram och tillsynsplan. Syftet med tillsynen är att säkerställa att tjänsteleverantörerna har tillräckliga yrkesmässiga, funktionella och ekonomiska förutsättningar att handha tillhandahållandet av tjänster.

Lagstadgad anmälningsskyldighet för tjänsteleverantörer och personal

Enligt 29 § i lagen om tillsynen över social- och hälsovården är tjänsteleverantören och dess personal skyldig att anmäla om de upptäcker eller får kännedom om ett missförhållande eller ett uppenbart hot om fel i sina uppgifter. Anmälan görs i första hand till den som ansvarar för serviceenheten eller till annan person som ansvarar för tillsyn av verksamheten. Tjänstearrangören, tjänsteleverantören och ansvarig person måste vidta åtgärder för att eliminera problemet eller hotet om det.

Anmälningsskyldigheten för social- och hälsovårdspersonal gäller både offentliga och privata tjänsteleverantörer. Personalens anmälningsskyldighet syftar till att säkra gott bemötande, vård och välfärd för kunder. Tjänsteleverantören ska informera sin personal om anmälningsskyldigheten.

För verksamheten ansvarar

Vivan Nyman

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2688

Marita Hakala

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 804 3810

Sari Timonen

Kvalitetschef/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 723 2307

Ta en titt också på dessa