Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Invånarna kan använda de digitala servicepunkterna avgiftsfritt och utan tidsbokning. Vid de digitala servicepunkterna har invånarna i bruk de datorer och teleförbindelser som behövs samt stödmaterial för att kunna uträtta ärenden på nätet. Det erbjuds personligt digistöd både på plats vid bestämda tidpunkter och på distans via chatt samt per telefon.

Verksamheten med digitala servicepunkter testas inledningsvis i Björkhagen i Karleby och i Halso, men meningen är att verksamheten så småningom utvidgas till hela landskapet i samarbete med kommunerna i området.

Digitala servicepunkter

Digitala servicepunkten i Karleby:
Koivutupa i Björkhagen
Mårdgatan 6, 67800 Karleby
Öppen: mån-tors kl. 9-15 och fre kl. 9-14

Digitala servicepunkten i Halso:
Halso kommunhus
Kauppisentie 5, 69510 Halso
Öppen mån-fre kl. 9-15

Personligt digistöd vid servicepunkt:

PlatsPersonligt digistöd erbjuds
Koivutupa i Björkhagen – KarlebyTorsdagar kl. 12.30-14.00 de följande dagarna:
12.9.2024
26.9.2024
24.10.2024
7.11.2024
21.11.2024
5.12.2024
19.12.2024
Halso kommunhusTorsdagar kl. 9.00-11.00 de följande dagarna:
19.9.2024
10.10.2024
14.11.2024
12.12.2024

Digistöd per telefon eller via chatt

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite erbjuder hjälp i fråga om digitala tjänster:

  • I DigiSoites Egenvårdstjänst där du kan kommunicera med meddelanden med en yrkesutbildad person
  • per telefon mån-fre kl. 9-15 på numret 06 826 3033
  • i chatten på webbplatsen soite.fi mån-fre kl. 9-15

Grundandet av digitala servicepunkter är den del av delprojektet Asukkaiden digituki ja ennaltaehkäisy (Digistöd för invånarna och förebyggande verksamhet) inom Mellersta Österbottens projekt Hållbar tillväxt. Målet med delprojektet är att bygga upp och ta i bruk verksamhetsmodellen Greppa det digitala! Till verksamhetsmodellen hör att erbjuda invånarna i området digistöd vid digitala servicepunkter som lämpar sig för verksamheten.

Uträttande av ärenden per telefon

Serviceställe

Halso kommunkansli
Kauppisentie 5, 69510 Halso

Ta en titt också på dessa