Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vi har alla ansvar för att fördjupa och bredda vår kompetens. Utöver traditionell yrkesinriktad fortbildning utvecklas kompetensen också genom olika utvecklingsprojekt och arbetsrotation  samt handledd, målinriktad inlärning i arbetet.

Syftet med att utveckla kompetensen är att se till att Soites strategiska målsättningar och mål uppnås både nu och i framtiden.

Soites utbildningstjänster

Soites utbildningstjänster har som mål att stödja verksamhetsområdena i utveckling och ledning av kompetens. Vi planerar och genomför fortbildning både i form av egna och i form av beställda utbildningar. De regionala utbildningarna har riktats till personalen i områdets social- och hälsovårdsenheter, inklusive branschens privata tjänsteproducenter. Den interna utbildningen har riktats till Soites anställda. Mer exakt information om målgruppen ges i utbildningens program.

Information om produktionen och koordinationen av kompletterande utbildningar har sammanställts i Soites utbildningskalender. En del av utbildningarna tillhandahålls via videoförbindelse för kommunerna och hälso- och sjukvårdsenheterna inom sjukvårdsdistriktets område. En del av utbildningarna kan förverkligas via videoförbindelse i samarbete med Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområde. Detta nämns separat i meddelandet om utbildningen. Det är alltid möjligt att det sker ändringar i utbildningarna, men i utbildningskalendern finns uppdaterad information.

Utöver kompletterande utbildningar för yrkespersoner koordinerar vi tester för att kontrollera att personalen har nödvändig kompetens inom läkemedelsbehandling. Vi deltar också i utveckling av utbildningar inom läkemedelsbehandling. Vi ansvarar också för Soites läroavtal och koordinering av de examina som är förknippade med dessa. Dessutom utarbetar vi rapporter och anvisningar om resursfördelning och genomförande av fortbildning.

Anmälning till skolning

Soites personal kan anmäla sig till skolningar elektroniskt via HRM-skolningskalendern (koulutuskalenteri) på intranätet. När det gäller andra deltagare sker anmälan via Soites offentliga utbildningskalender.

Storleken på deltagaravgiften anges i det preciserade programmet. Avgiften faktureras efter skolningen på basis av deltagarnas uppgifter.

Vi önskar er givande studier!

För verksamheten ansvarar

Maria Isokoski

Utbildningschef

Telefon: +358 44 723 2348

Heidi Kainu

Utbildningssekreterare, Koordinering av förändringsutbildning (Soite 2.1), förändringscoach, projektsekreterare (Vallaton vammaistyö)

Mobiltelefon: +358 40 804 2339

Hannu Karppinen

AV-IT-stödperson

Telefon: +358 44 723 2340

Marianne Lassi

Utbildningsplanerare