Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kompetensutveckling spelar därför en nyckelroll i välfärdsområdets personalplanering och i Mellersta Österbottens välfärdsområde ligger genomförandet av yrkesmässig fortbildning för personalen i nivå med det nationella genomsnittet.

Soites utbildningstjänsters roll i utvecklingen av kompetensen

Kompetensutveckling sker genom kompletterande, vidare- och omskolning. I våra utbildningar tillämpar vi olika inlärningsmetoder och handlett lärande i arbetet, och vi deltar aktivt i bedömning och utveckling av utbildningsmaterialet.

Ansvarsområdet för Soites utbildningstjänster omfattar:

  • strategiinriktad utbildningsplanering med hänsyn till områdets tvåspråkighet
  • producera, samordna och genomföra fortbildning i samarbete med verksamhetsområdena
  • planering och genomförande av läroavtalsfinansierad utbildning
  • samordning av att säkerställa kompetens inom läkemedelsbehandling
  • samarbete i välfärds- och samarbetsområdenas utvecklingsprojekt
  • karriär- och studiehandledning
  • stödja utvecklingen av kompetens

Soites utbildningskalender

Vissa av Soites utbildningar är öppna för yrkesverksamma från andra välfärdsområden, privata tjänsteleverantörer och föreningar. Information om fortbildning som tillhandahålls av utbildningstjänster samlas i Soites utbildningskalender och eventuella ändringar uppdateras i den i god tid.

Anmälning till skolning

Anmälan till utbildningar sker digitalt via HRM-skolningskalendern (koulutuskalenteri). När det gäller deltagare från utifrån Soite sker anmälan via Soites offentliga utbildningskalender.

Utbildningens målgrupp och deltagaravgiftens storlek meddelas i ett separat kursprogram och avgiften faktureras efter utbildningstillfället enligt deltagaruppgifterna.

Vi önskar er givande studier!

För verksamheten ansvarar

Lotta Brännkärr

Utbildningschef

Mobiltelefon: +358 44 723 2348

E-post: lotta.brannkarr@soite.fi

Heidi Kainu

Utbildningssekreterare, Koordinering av förändringsutbildning (Soite 2.1), förändringscoach, projektsekreterare (Vallaton vammaistyö)

Mobiltelefon: +358 40 804 2339

Hannu Karppinen

AV-IT-stödperson

Telefon: +358 44 723 2340

Ta en titt också på dessa