Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Svaren samlas in med responsautomater vid Soites enheter samt via responssystemet på webbsidorna. Ju större NPS-talet är, desto nöjdare klienter har Soite. Det är redan bra om NPS-talet är positivt, och ett tal på över 50 kan anses vara utmärkt.

Kundtillfredsställelse på hälsostationerna

Samjouren

Barnakuten

Röntgen

Rådgivningarna

Kundtillfredsställelse på MÖCS polikliniker

Vi samlar respons också via responssystemet som finns på webbplatsen.

Soite behandlar klientresponsen inom ramen för dataskyddslagstiftningen. Offentlig klientrespons är alltid anonym – både när det gäller responsgivaren och när det gäller vårdpersonalen som responsen gäller. Det är inte möjligt att identifiera en enskild responsgivare på basis av offentlig respons. Detsamma gäller personen eller en enskild vårdenhet som är objekt för responsen.

Ta en titt också på dessa