Flytta dig till innehållet

Upphandlingarna görs i första hand centraliserat. Vid upphandling iakttas skyldigheten att konkurrensutsätta i enlighet med lagen om offentlig upphandling (1397/2016) samt Soites egen upphandlingsinstruktion. Med centraliserad upphandling eftersträvas funktionell kostnadseffektivitet samt prisfördelar. Soites upphandlings- och transporttjänst ansvarar även för utvecklande av samkommunens upphandlingsverksamhet.

Utöver Soites egna konkurrensutsättningar utnyttjas samupphandling med Mellersta Österbottens upphandlingsring och Norra Finlands specialupptagningsområde. Soite är dessutom med i flera upphandlingsavtal som konkurrensutsatts av Hansel Oy. Soite fungerar som inköpscentral i fråga om landskapets upphandlingsring.

Alla Soites anbudsförfrågningar som är i enlighet med lagen om offentlig upphandling publiceras i Hilma.

Upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet publiceras också på sidan Cloudia Tarjouspalvelu.fi.

Kontaktuppgifter

Upphandlingsverksamhet

Adress: Mariegatan 16-20 67200 Karleby Se rutten hit

Telefon: +358 6 828 7766

E-post: hankinnat@soite.fi

Webbsida: https://soite.fi/soite/hankintapalvelut/

För verksamheten ansvarar

Anne Harjunpää

Ansvarsområdeschef/upphandlingschef

Mobiltelefon: +358 40 488 2850