Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Upphandlingar görs i första hand centraliserat. Genom centraliserade upphandling eftersträvas kostnadseffektivitet i verksamheten och också prisfördelar. Soites upphandlingstjänster ansvarar också för utveckling av välfärdsområdets upphandlingsverksamhet.

Oberoende av storleken på en upphandling ska upphandlingar genomföras ekonomiskt och ändamålsenligt, och man ska beakta tillräcklig öppenhet och icke-diskriminering med hänsyn till upphandlingens storlek och omfattning Utöver välfärdsområdets egna konkurrensutsättningar utnyttjas upphandlingssamarbete bland annat regionalt och med Norra Finlands samarbetsområde. Soite är dessutom med i flera upphandlingsavtal som konkurrensutsatts av Hansel Oy.

Alla Soites anbudsförfrågningar som är i enlighet med lagen om offentlig upphandling publiceras i Hilma och på Soites sida på webbplatsen Tarjouspalvelu.fi. I Tarjouspalvelu publiceras dessutom anbudsförfrågningar vid små upphandlingar som underskrider tröskelvärdena som fastställts i upphandlingslagen.

Bilaga

Kontaktuppgifter

Upphandlingsverksamhet

Adress: Mariegatan 16-20 67200 Karleby Se rutten hit

Telefon: +358 6 828 7766

E-post: hankinnat@soite.fi

Webbsida: https://soite.fi/soite/hankintapalvelut/

Telefontid kl. 8-11 och 12-14.

Ta kontakt per e-post:
hankinnat(at)soite.fi

För verksamheten ansvarar

Anne Harjunpää

Ansvarsområdeschef/upphandlingschef

Mobiltelefon: +358 40 488 2850

Ta en titt också på dessa