Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019), dvs. lagen om sekundär användning, gör det möjligt att använda personuppgifter inom social- och hälsovården för användningsändamål som är i enlighet med lagen i fråga. Användningsändamålen som är i enlighet med lagen om sekundär användning är:

  • vetenskaplig forskning
  • statistikföring
  • utvecklings- och innovationsverksamhet
  • myndighetsstyrning och myndighetstillsyn
  • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
  • undervisning
  • informationsledning

Soites sakkunniga ger information och stödjer sekundär användning av personuppgifter inom hälsovården när det gäller Soites egna register. Du kan fråga oss om de register som kan användas och om datainnehållet i dem. Du kan också fråga om hur datan lämpar sig för användningsändamål som är i enlighet med lagen om sekundär användning. Ta kontakt via Soites registratur: kirjaamo(at)soite.fi.

Om ditt databehov förutsätter att data från olika register kombineras, kontakta Findata:

Ta en titt också på dessa