Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites ansvarsområde för kommunikation och marknadsföring ansvarar för intern och extern kommunikation i Soite och betjänar medier i ärenden som gäller kommunikation. Vi koordinerar, utvecklar och producerar innehåll till Soites webbsidor samt för personalen till intranätet. Vi publicerar Soites nyhetsbrev och uppdaterar bloggen Några rader om Soite. Vi driver och koordinerar Soites profiler i sociala medier. Vi samarbetar med medier, ordnar informationsmöten och utarbetar pressmeddelanden. Dessutom producerar vi samkommunens trycksaker och grafiska material.

Samarbete med medier

Soites kommunikationsenhet hjälper medier till exempel i fråga om att hitta rätt person att intervjua och i andra ärenden som är förknippade med kommunikation. Information och kommentarer till medier ges av den expert som ansvarar för ärendet i fråga eller som känner den bäst. Ta kontakt: viestinta(at)soite.fi. Vi svarar på meddelanden snarast möjligt under tjänstetid.

Närmare kontaktuppgifter för kommunikationsenheten hittar du i nedre delen på denna sida.

Webbredaktionen

Soites kommunikationsenhet ansvarar för Soites webbplats. Varje enhet i Soite ansvarar dock själv för att innehållet på dess sida är à jour.

Om du märker ett fel eller någon inexakthet på våra webbsidor, berätta om det så gör vi en korrigering snarast möjligt. Vi tar också gärna emot utvecklingsförslag. Respons och utvecklingsförslag kan du ge per e-post viestinta(at)soite.fi.

Principerna gällande sociala medier

De sociala medierna är en del av vardagen också på sjukhuset och i Soites enheter. Vi följer tystnadsplikt och samma dataskyddsbestämmelser på webben som i övrigt. Bekanta dig med Soites anvisningar till klienter gällande sociala medier:

Vi har i bruk företagskonton på sociala medierna Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube. Dessutom har våra enheter egna konton på Instagram. Via de sociala medierna kan du bekanta dig med vårt arbete, vår vardag och våra tjänster.

Soites kommunikationsenhet ansvarar för drivandet av profiler i sociala medier, för användningen av dem, för utvärderingen av verksamheten och för utvecklingen av dem. Instagram- och Facebook-konton drivs också av andra anställda i Soite.

De som driver Soites profiler på sociala medier följer med diskussionen vardagar och svarar på frågor efter övervägande. Vi kan tyvärr inte svara på alla frågor. Man kan inte be om svar via sociala medier på frågor som gäller enskilda personliga ärenden.

Vårt mål i sociala medier är att ge information och att göra våra tjänster kända. Vi informerar också om aktuella ärenden och händelser via sociala medier. Vi utnyttjar sociala medier också vid rekrytering.

I de sociala medierna ska man främja öppen och konstruktiv offentlig diskussion och förhindra misskreditering som begränsar offentlig diskussion, verksamhet och yttrandefrihet.

  • Vi reserverar möjlighet att ta bort kommentarer som innehåller länkar eller annat material vars innehåll eller riktighet vi inte kan kontrollera.
  • Vi tar bort kommentarer som baserar sig på konspirationsteorier, desinformation eller falska nyheter.
  • Vi tar också bort rasistiska meddelanden och meddelanden som annars kränker en människa, grupper, en religion eller en ras.
  • Vi tar dessutom bort kommentarer som upprepas, som är osakliga eller som inte har att göra med ärendet i fråga.
  • Om en användare bryter upprepade gånger mot sidans regler, kan vi förhindra hens tillgång till sidan.

Om du har frågor kring detta tema, om du märker osakligt beteende på våra konton eller om du vill be att kommentarer om dig själv tas bort, kan du kontakta Soites kommunikationsenhet: viestinta(at)soite.fi

Instagram-kontona för Soites enheter

För verksamheten ansvarar

Suvi Melender-Lågland

Kommunikationschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 014 5536

E-post: suvi.melender-lagland@soite.fi

Karoliina Jaakonaho

Kommunikationskoordinator

Telefon: +358 40 014 5592

E-post: karoliina.jaakonaho@soite.fi

Susanna Junkala

Kommunikationssekreterare

Telefon: +358 40 804 2901

Martina Store

Kommunikationskoordinator

Mobiltelefon: +358 40 652 4599

E-post: martina.store@soite.fi

Ta en titt också på dessa