Flytta dig till innehållet

Administrations- och ekonomitjänster

Adress: Mariegatan 16-20 67200 Karleby Se rutten hit

Telefon: +358 40 804 3545

Webbsida: https://soite.fi/soite/toiminta-ja-talous/

Prislistor

Köpta tjänster

Ekonomi- och verksamhetsplaner

Bokslut och verksamhetsberättelser (på finska)

Revisionsnämndens berättelser

Fakturering

För verksamheten ansvarar

Tiina Högnabba

Tf. ekonomichef

Mobiltelefon: +358 40 804 4902

Helinä Saarela

Mobiltelefon: +358 40 804 2500

E-post: helina.saarela@soite.fi