Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det är mycket mänskligt att till exempel känna sig trött, rädd och glädjelös då ett undantagstillstånd som pågått länge avlöses av ett annat. Till exempel Psykporten erbjuder en nätbaserad egenvårdsguide för att uthärda oro och osäkerhet i anslutning till krighshotet.  

Sköt om din psykiska hälsa:

  1. Var inte ensam. Uppsök andras sällskap.
  2. Begränsa din nyhetskonsumtion. Detta har en direkt inverkan på den psykiska orke
  3. Kom ihåg mediekritik. Via nätet förmedlas mycket desinformation dvs. avsiktligt vilseledande information eller informationsförmedling. Tillförlitliga informationskällor närmar sig saken neutralt, strävar efter att presentera saker i enlighet med bästa tillgängliga information och strävar inte aktivt efter att påverka din åsikt. Ytterligare information om desinformation och felaktig information (på finska).
  4. Kom ihåg vardagsrutinerna. Att gå ut, motionera i lagom mängd, näringsrik mat samt tillräckligt mycket vila. Gör saker du tycker om så att du får annat att tänka på.  

Hur kan jag förbereda mig för en störningssituation?

En av de viktigaste aspekterna av beredskap är att upprätthålla ett tillräckligt reservförråd. Reservförrådet ger trygghet även vid små störningssituationer, till exempel i samband med ett elavbrott eller ett sjukdomsfall. Det lönar sig att ha ett lager med mat, dryck/förslutbara kärl för förvaring av vatten, läkemedel, kontanter och annat som behövs i vardagen som räcker i tre dagar. Det vore bra att förbereda sig för till exempel långvariga elavbrott, störningar i vattendistributionen eller störningar i betalningstrafiken. Reservförrådet är till nytta också vid förflyttning till skyddsrum eftersom invånare måste ta med sig bl.a. egen mat.

Bekanta dig med länkarna nedan:

Hur ska jag tala med ett barn om krissituationer?

Nyheter om konflikter, katastrofer och olyckor sprider sig numera snabbt, och inte heller barn kan undgå att höra dem. Nyhetssändningar samt till exempel krigsvideor som sprids på TikTok-tjänsten som är populär bland barn och unga an skrämma och information om händelsen som skol- eller daghemskamrater ger kan förvränga bilden av den. Därför är det viktigt att tala med barnet om det inträffade och de rädslor och känslor det orsakar.

Soites tjänster för personer som flyr från Ukraina

Om en person har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har hen rätt till hälso- och sjukvård i samma utsträckning som de som har sin hemvist i Finland. Dessutom har hen rätt till nödvändiga socialvårdstjänster (inklusive mottagningspenning). Förläggningarna ansvarar för att organisera dessa social- och hälsovårdstjänster. Förläggningarna kan ordna tjänsterna antingen själva eller genom att upphandla tjänsten från en offentlig eller privat aktör. Barnskyddet ansvarar för eventuella barn.

Resenärer/turister som vistas i Finland i 90 dagar har rätt till brådskande hälso- och sjukvård samt nödvändig och brådskande socialvård. För ordnandet av dessa ansvarar i detta område Soite.

För personer som flyr från kriget i Ukraina och anländer till Soites område ordnas brådskande hälso- och sjukvård, nödvändig medicinsk vård samt nödvändig och brådskande socialvård i Soites område och av Soite.

Om det gäller en person som inte har uppehållstillstånd på basis av tillfälligt skydd, ordnar Soite den ovan nämnda brådskande vården och servicen. Samtidigt uppmanas personen dock att söka officiellt uppehållstillstånd, vilket utvidgar hens möjlighet att omfattas av de tjänster förläggningen ordnar. Om klienten eller patienten inte har uppehållstillstånd på grunden av tillfälligt skydd betalar välfärdsområde de kostnader som hens nödvändiga och brådskande vård orsakar.

Myndigheterna samarbetar för att ordna den regionala beredskapen

Soite verkar i nära samarbete med andra myndigheter och kommuner och uppdaterar den gemensamma situationsbilden. Vi förbereder oss för den ökade invandringen, säkerställer försörjningsberedskapen och ser till vår cybersäkerhet. Kommunerna ger information om skyddsrummen i området.

Ta en titt också på dessa