Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Användning av smarttelefon och sociala medier är tillåten i våra offentliga utrymmen, såvida inte användning av telefon är specifikt förbjuden i närheten av vissa undersökningsutrymmen.

För att säkerställa att man i våra lokaler kan uträtta ärenden och arbeta tryggt och med skydd för integriteten bör du följa de nedanstående riktlinjerna för klienters användning av sociala medier.

Skriv inte ens indirekt något sådant som gör det möjligt att identifiera en person.

Anvisningar till klienter gällande användning av sociala medier:

  1. Det är förbjudet att fotografera eller filma personal eller klienter utan deras samtycke i Soites lokaler. Vänligen skriv inte heller ut namn på anställda i sociala medier. Vestibuler, väntrum och kaféer är offentliga lokaler på sjukhus. Där kan du fotografera och filma. Beakta dock de andra människorna så att du inte kränker deras privatliv.
  2. Sprid inte information om andra patienters ärenden på webben.
  3. Soite har egna kundbetjänings- och responskanaler dit det lönar sig att styra dithörande ärenden. På så sätt blir din respons bäst uppmärksammad.
  4. Utgå från att det du skriver kan oberoende av dig bli offentligt även om du skriver i en sluten grupp.
  5. Vi ber dig komma ihåg att Soites anställda diskuterar i regel som privatpersoner i sociala medier, inte i sin yrkesroll. De åsikter de anställda uttrycker på sin fritid representerar inte
    nödvändigtvis Soites allmänna linje.
  6. Vänligen beakta som anhörig att du inte skriver om din anhörig i sociala medier mot hens vilja.

Ta en titt också på dessa