Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträttande av ärenden per telefon

Kom överens om ett personligt möte per telefon.

Social- och patientombudets uppgifter

Social- och patientombudet har i uppgift att bland annat ge patienter, klienter och deras närstående råd och handledning i ärenden relaterade till klientens rättigheter och ställning. Också ärenden som gäller tillämpning av lagen om småbarnspedagogik hör till social- och patientombudets uppgiftsområde.

Ärenden inom privata hälso- och sjukvårdstjänster i Mellersta Österbottens välfärdsområde hör till Soites patientombud från och med 1.1.2024. Tjänsten är konfidentiell och avgiftsfri.

Ett social- och patientombud är en opartisk person vars uppgift är rådgivande. Ett social- och patientombud fattar inte beslut, beviljar inte förmåner och tar inte ställning till medicinsk behandling och kan inte heller ändra på beslut som en myndighet har fattat.

Du ka kontakta social- och patientombudet om:

  • du vill få råd i frågor kring klientens och patientens ställning och rättigheter
  • du behöver hjälp med att göra en anmärkning
  • du vill få råd gällande hur ett klagomål, en patientskadeanmälan eller en anmälan om läkemedelsskada kan inledas.

Om du är missnöjd med den vård du har fått eller om det kommer emot problem eller oklarheter kring vården, lönar det sig att i första hand diskutera dem med enhetens vårdpersonal och chef. Om det inte går att reda upp ärendet, kan du kontakta social- och patientombudet.

Om dialogen med den behandlande enheten inte leder till önskat resultat eller om du inte får svar på dina frågor, kan du göra en skriftlig anmärkning. Du kan göra anmärkningen själv med en anmärkningsblankett eller fritt formulerat. Skicka anmärkningen till Soites registratur/kirjaamo. Läs mera:

Information om tjänsten

Om du är missnöjd med den vård du har fått eller om det kommer emot problem eller oklarheter kring vården, lönar det sig att i första hand diskutera dem med enhetens vårdpersonal och chef. Om det inte går att reda upp ärendet, kan du kontakta social- och patientombudet.

Om dialogen med den behandlande enheten inte leder till önskat resultat eller om du inte får svar på dina frågor, kan du göra en skriftlig anmärkning. Du kan göra anmärkningen själv med en anmärkningsblankett eller fritt formulerat. Skicka anmärkningen till Soites registratur/kirjaamo.

För verksamheten ansvarar

Anne-Mari Furu

Social- och patientombud

Telefon: +358 44 723 2309

Ta en titt också på dessa