Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Från flykting till kommuninvånare

Integrationstjänsterna hjälper flyktingar som kommer till Karleby att bli integrerade i det finländska samhället. Integrationstjänsterna erbjuder tjänster i enlighet med socialvårdslagen och lagen om främjande av integration. Integrationsarbete görs i samarbete med olika myndigheter och organisationer. Klientskapet hos integrationstjänsterna varar ungefär tre år.

Tjänster

Tjänster som erbjuds flyktingar är:

  • arrangemang som är förknippade med mottagande av flyktingar som kommer till Karleby
  • att ordna första bostad för en kvotflykting när hen kommer till Finland
  • samarbete med olika myndigheter
  • hjälp för klienten med att uträtta ärenden hos olika myndigheter, bl.a. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, FPA, polisen, TE-tjänsterna
  • att ansöka om skol- och dagvårdsplatser tillsammans med klienten
  • att hänvisa till hälso- och sjukvårdstjänster,
  • att ge klienter och deras familjer stöd, handledning och rådgivning i fråga om integration
  • att utveckla integrationstjänsterna i nätverkssamarbete med olika aktörer
  • att konsultera och informera om ärenden som är förknippade med integration
  • kompletterande och förebyggande utkomststöd

Att uträtta ärenden vid integrationstjänsterna

Du kan uträtta ärenden vid integrationstjänsterna under öppettiderna utan att boka tid. Om du inte tidigare uträttat ärenden vid integrationstjänsterna, ring först byråsekreteraren. Vår kundtjänst fungerar enligt tidsbokning.

Andra tjänster för invandrare i Karleby:

Flyktingens rätt till social trygghet

Som asylsökande har du inte rätt till FPA:s förmåner medan din asylansökan behandlas. Kvotflyktingar däremot har rätt till social trygghet från och med flytten till Finland.

FPA-info på andra språk

På fpa.fi hittar du nyttig information också på lättläst finska och svenska, på engelska, ryska, estniska, arabiska och somali.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Britt-Marie Karlsson

Ansvarsområdeschef/ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 806 8194

Nina Plogman

Socialhandledare

Telefon: +358 40 806 5954

Ta en titt också på dessa