Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning informerar vi om de tjänster Soite erbjuder och om att hänvisas till tjänster samt också om de möjligheter privata och tredje sektorn i området har att hjälpa och erbjuda stöd. Från tjänsten fås också rådgivning och handledning gällande social trygghet.

Du kan kontakta social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite till exempel i följande situationer:

  • Min mammas minne har börjat försämras. Vad kan jag göra?
  • Jag har inte ännu heller fått läkartid. Har mitt ärende framskridit?
  • Kan jag låna ett hjälpmedel någonstans ifrån?
  • Har jag kanske rätt till vårdbidrag? Hur ansöker jag om det?
  • Varifrån får jag hjälp i ärenden som gäller psykisk hälsa?
  • Vem kunde hjälpa med städning och skötsel av hemmet då jag inte längre orkar själv?

Telefonsamtalen och meddelandena besvaras av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i Soite. De gör en inledande bedömning och kan ge råd gällande hälsa, välbefinnande, social trygghet och tjänster. Meddelandena besvarar senast följande vardag.

Ta kontakt genom att skicka ett meddelande

Du kan skicka ett meddelande till social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning digitalt när det passar dig bäst via DigiSoites Egenvårdstjänst.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Ta kontakt via chatten

Du kan kontakta social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning också via chatten som finns på denna webbplats. Chatten är öppen vardagar kl. 9-15.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Rådgivning tillhandahålls i hurdana social- och hälsotjänster som erbjuds. Klienterna får råd till exempel i frågor gällande hälso- och sjukvård, rehabilitering, ekonomiska problem, missbrukarproblem, barnskydd, kriser i livet, småbarnspedagogik och åldrande. Servicerådgivarna berättar hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De hänvisar till alla producenter som tillhandahåller tjänster.

Råd i social- och hälsotjänster kan man få till exempel per telefon eller genom att man uppsöker ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut angående tjänsterna.

Social- och hälsovårdsrådgivningen utvecklas inom Kestävän kasvun-projektet för hållbar tillväxt i Mellersta Österbotten.

Ta en titt också på dessa