Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Respons på vård eller service

Du kan ge respons med enkäten om kundtillfredsställelse. Respons om vård kan ges anonymt.

Men om du vill att du kontaktas, kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter. Vid ärenden som gäller brådskande vård eller service, vänligen kontakta jourhjälpsnumret 116 117 eller det allmänna nödnumret 112.

Respons på Soites digitala tjänster

Du kan ge respons på Soites digitala tjänster. Om du vill bli kontaktad, kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter.

Allmän respons

Du kan ge allmän respons med webblankett om Soites verksamhet, förvaltning eller något annat allmänt ärende. Respons kan också ges anonymt, men kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att du kontaktas. Både ris och rosor är välkomna.

OBS!

Skriv inte uppgifter om din eller din närståendes vård eller tjänster eller personbeteckningar eller kontaktuppgifter i den allmänna responsen.

Anmälan om en farlig incident – kund som uträttat ärenden i Soite

Du kan göra en anmälan med en webblankett om du anser att det skett ett fel eller en riskfylld situation i din eller en anhörigs vård. Anmälan kan göras anonymt eller under eget namn. Om du lämnar dina kontaktuppgifter, informeras du om hur behandlingen av ärendet fortskrider. Anmälan behandlas med de personer som är ansvariga. Under vård kan du även genast prata med personalen om en farlig situation du märkt.

Anmälan om farlig incident – Soites samarbetspartner

Soites samarbetspartner kan lämna en anmälan om farlig incident med denna webblankett. Anmälan kan också lämnas anonymt.

Anmälningar som baserar sig på patientlagen, patientskadelagen och socialvårdslagen

Som kund inom social- och hälsovården har du rätt att göra en skriftlig anmärkning eller anföra ett skriftligt klagomål om du är missnöjd med den service, den vård eller det bemötande du fått. Dessutom kan du ansöka om skadestånd vid eventuella patient-, läkemedels- och sakskador. Soites social- och patientombud ger råd och handledning för patienter/klienter och deras anhöriga i ärenden som gäller patientens/klientens ställning och rättigheter.

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Ta en titt också på dessa