Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid storolyckor, störningar och under undantagsförhållanden leder räddningsverkets ledningscentral räddningsverksamheten och bildar en lägesbild för hela Mellersta Österbotten.

I räddningsverkets område finns sammanlagt 13 brandstationer varav brandstationen i Karleby är bemannad dygnet runt. Andra brandstationer i området finns i Eskola, Halso, kyrkbacken i Karleby, Kannus, Kaustby, Kelviå, Lestijärvi, Lochteå, Perho, Toholampi, Ullava och Vetil. Kundtjänst erbjuds endast på Karleby brandstation i enlighet med avtalet.

För att serviceproduktionen på räddningsverket ska vara möjlig i alla situationer krävs det kunniga stödtjänster inom teknik, administration och kompetenshantering. Till räddningsväsendets verksamhetsområde hör därför utöver brandmän och brandbesiktningsmän också sakkunniga från många andra branscher som tillhandahåller lagstadgad service och ansvarar för verksamhetens kvalitet och säkerhet.

I Mellersta Österbottens välfärdsområde har funktionerna i verksamhetsområdet för räddningsväsende, beredskap och säkerhet delats in i tre serviceområden, dvs. räddningsverksamheten, säkerhetstjänster samt säkerhets- och beredskapstjänster. Räddningsverksamheten ansvarar för räddningsverksamhet och för kvalitet och kontinuitet. Säkerhetstjänsterna ansvarar för brandsyner, kemikaliekontroller, säkerhetsskolning och säkerhetskommunikation. Säkerhets- och beredskapstjänsterna ansvarar för utveckling av beredskap och befolkningsskydd samt för beredskaps- och säkerhetsuppgifter i välfärdsområdet. Serviceområdena leds av räddningschefer som fungerar som serviceområdeschefer. Räddningsdirektör för Mellersta Österbottens räddningsverk är Marko Hottinen.

Mellersta Österbottens räddningsverk har inga “frivilliga brandkårer” eller avtalsbrandkårer. Utöver den heltidsanställda personalen består räddningsverkets personal av ungefär 250 arbetstagare i bisyssla. Brandkårsungdomar har sektioner i Lestijärvi, Kannus, Perho, Lochteå, Kelviå och i Ventus i Karleby.

Ansvaret för att ordna räddningsväsendet överfördes 1.1.2023 från kommunerna till välfärdsområdena. I och med ändringen överfördes räddningsväsendets tjänster i Jakobstad, Larsmo och Kronoby till Österbottens räddningsverk i Österbottens välfärdsområde. Trots ändringen produceras servicen också i fortsättningen som närtjänster och i samarbete.

Räddningsverkets officiella webbplats:

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marko Hottinen

Mobiltelefon: +358 40 652 4643

E-post: marko.hottinen@pelastustoimi.fi

Terho Pylkkänen

Mobiltelefon: +358 40 040 0906

E-post: terho.pylkkanen@pelastustoimi.fi

Antti Kätevä

vik. räddningschef

Mobiltelefon: +358 40 806 5322

E-post: antti.kateva@pelastustoimi.fi

Jouni Leppälä

Mobiltelefon: +358 40 748 7670

E-post: jouni.leppala@pelastustoimi.fi

Ta en titt också på dessa