Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I arbetet för att främja välbefinnande och hälsa betonas nätverksbaserat, partnerskapsbaserat samarbete och utbildning i god praxis för att främja välbefinnande och hälsa. Soite stödjer organisationens medarbetare och yrkespersoner som arbetar med välbefinnande och hälsa i området genom att öka det ömsesidiga samarbetet och implementera beprövade verksamhetsmodeller för välfärdsarbetet.

Innehållet i denna del