Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Vuxna

Mun- och tandhälsan inverkar i hög grad på människans totala hälsa. Att behandla munnens sjukdomar har visat sig vara till nytta även i fråga om behandlingen av andra sjukdomar.  

Man kan främja och upprätthålla mun- och tandhälsan genom omsorgsfull vård hemma, genom hälsosamma matvanor samt stödåtgärder på tandklinikerna. 


Icke-brådskande vård 

De klienter inom tandvården som enligt bedömning av vårdbehovet är i behov av icke-brådskande vård och regelbundna kontroller sätts i kö.

Om tid för återkommande kontroll skickas ett brev cirka 5-6 månader efter att klienten lagts i kö. Behovet av fortsatt vård bedöms på mottagningsbesöket och efter att vården avslutats ges en rekommendation om följande vårdtid. En klient läggs i kallelsesystemet om hen vill.

I Kronoby kallas de klienter som hör till kallelsesystemet till regelbunda kontroller enligt en individuell vårdplan. Vårdplanen görs upp av klientens egen tandläkare.

För annan icke-brådskande vård ges tider utgående från den bedömning av vårdbehov som görs vid tidsbeställning. 

Privata sektorn kompletterar den offentliga mun- och tandvårdens tjänster. FPA ersätter en del av kostnaderna för de här tjänsterna. Ersättning för tandvård.