Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Iltarusko

Servicecentret Iltarusko är ett servicecenter för äldre och erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg. Iltarusko har 38 vårdplatser och personal finns på plats dygnet runt. Till personalen hör en serviceförman samt 4 sjukskötare och 18 närvårdare. SAS-arbetsgruppen (SAS från finskans selvitä, arvioi, sijoita, dvs. utred, bedöm, placera).

Vid intervallvårdsavdelning Kuntola med 13 vårdplatser arbetar en sjukskötare och 10 närvårdare. Här är det möjligt att få tillfällig vård till exempel under närståendevårdarens semester. Under bedömningsperioden kan man göra en bedömning av funktionsförmågan med hjälp av RAI-programmet.

  • I ärenden som gäller intervallvårdsplatser kontakta serviceförmannen tfn 040 804 5520.
  • För platserna för permanent boende på Iltarusko ansvarar SAS-skötaren, tfn 040 804 2140


På servicecentret Iltarusko finns också utrymmen som hör till Kaustisen Vanhustentalo ry (11 vanliga hyresbostäder i den så kallade B-korridoren).

Kaustby hemvårdsbyrå finns i B-korridoren, man kommer in via Oktaavintie. De som bor i B-korridoren har möjlighet att vid behov få hemvårdstjänster, till exempel kan de äta vid Iltarusko. Frågor om dessa tjänster samt andra frågor besvaras av hemvårdens serviceförman, tfn 040 804 5926.

Länkar:

Servicecentrets plan för egenkontroll (på finska)

Plan för egenkontroll för intervallvårdsenheten vid Iltarusko (på finska)Kontaktuppgifter

Servicecentret Iltarusko
Pappilantie 7
69600 Kaustby

Serviceförman
Marjukka Kettu
tfn 040 804 5520

Sjukskötare, tfn 040 804 5521
Sjukskötare, tfn 040 804 5522

Toivola (Iltaruskos nya sida)
Vårdare, tfn 040 804 5524
Vårdare, tfn 040 804 5525

Tyynelä (Iltaruskos gamla sida)
Vårdare, tfn 040 804 5527
Vårdare, tfn 040 804 5528

Köket, tfn 050 443 6882

Kuntola (intervallvårdsavdelningen vid Iltarusko)
Tfn 040 804 5523, 040 804 5517