Nödnumret 112


Hälsostationernas mottagningar

Öppen vardagar kl. 8-16.
Kontakta hälsostationen
i ditt eget område:
lista över hälsostationer

Samjouren

Samjouren är öppen dygnet runt 24/7.
Innan du åker till samjouren,
gör en bedömning av vårdbehovet
i Symtomhjälp-applikationen eller ring:
06 826 4500

Barnakuten

06 826 4444
öppen dygnet runt 24/7

Förlossningar

06 826 4355
öppen dygnet runt 24/7

Tandläkarjouren

06 828 7450
mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21

Socialjouren

044 780 9173
öppen dygnet runt 24/7

Servicehandledning

040 806 5093
vardagar kl. 8-16

Giftinformations-centralen

0800 147 111
öppen dygnet runt 24/7

Symtomhjälp 24h

Symtomhjälpen gör bedömning av vårdbehovet, ger vårdanvisningar samt hänvisar dig till vård och gör att du kan sköta ditt ärende snabbare. Tjänsten är avsedd för personer som fyllt 18 år.Elektroniskt uträttande av ärenden

Du kan också uträtta ärenden elektroniskt vid Soite, såväl inom hälso- och sjukvårdstjänster som inom socialtjänster. Du kan till exempel förnya recept och beställa tider eller anmäla din oro för en medmänniska.


Sök

Är det något du inte hittar? Du kan använda vår sökfunktion bl.a. för att hitta sidor, adresser och telefonnummer


Kundnöjdhet

Rekommendationsindex på Soite. Ju större NPS-talet är, desto nöjdare klienter har Soite. Det är redan bra om NPS-talet är positivt, och ett tal på över 50 kan anses vara utmärkt.

Ris och ros

Vi vill utveckla vår verksamhet, ge feedback på vården eller våra tjänster.