Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite ber om respons på rådgivningstjänsterna och -nätverket för att stödja utveckling av tjänsterna. Soite har öppnat en offentlig enkät angående rådgivningstjänsterna och -nätverket. Med hjälp av enkäten vill Soite få respons på rådgivningstjänsterna och -nätverket från klienter, anställda och samarbetspartner. Enkäten kan besvaras anonymt 23.8-12.9.2021.

Man har bett barn ge sina synpunkter i form av teckningar. Med hjälp av småbarnspedagogiska aktörer i Mellersta Österbotten har barn i åldern 5–6 år ombetts att rita teckningar som visar vad en bra rådgivnings är, var den ligger och hur man tar sig dit. Man kommer att informera om resultaten av undersökningen och barnens teckningar senare.

Den pågående barnkonsekvensbedömningen av rådgivningstjänsterna och -nätverket genomförs som en del av Soite 2.0 -strukturreformsprojektet. Utvecklingsarbetets mäl är effektivare rådgivningstjänster av högre kvalitet och ett fungerande rådgivningsnätverk, och de syftar till att möta servicebehovet för områdets invånare. För närvarande tillhandahålls rådgivningstjänster på 14 platser i Soite -området. Familjernas servicebehov förändras, till exempel kan födelsetalen variera från region till region, och det är också möjligt att införa nya sätt att producera tjänster.

Du hittar enkäten via länken nedan:

För mer information vänligen kontakta:


Minna Lönnbäck

Serviceområdeschef, familjecentertjänster

tfn.: 044780 9442

minna.lonnback@soite.fi 

Suvi Mannermaa

Avdelningsskötare, rådgivningstjänsterna

tfn.: 044 730 7971

suvi.mannermaa@soite.fi

Ta en titt också på dessa