Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ordförande för Soites fullmäktige är Tapani Hankaniemi (Centern) och ordförande för styrelsen är Tapio Pajunpää (Centern).

Soites nya fullmäktige hade sitt första sammanträde måndag 4.10.2021. Fullmäktige valde ordförande bland sina ledamöter och dessa är:ordförande Tapani Hankaniemi (Centern)1 vice ordförande Boris Nygård (Sannfinländarna)2 vice ordförande Sirpa Orjala (Socialdemokraterna)

Hankaniemi betonade i sitt öppningsanförande hur betydande fullmäktigeperioden är. Under fullmäktigeperioden bereds Mellersta Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet som ny organisation 1.1.2023.

– Vi inleder nu en historisk fullmäktigeperiod. Perioden kommer att vara kort men betydande. Från och med början av år 2023 fungerar Soite under regionfullmäktige som väljs i januari 2022. Vår uppgift är att föra Soite tryggt till en ny tidsperiod.

Hankaniemi skickade ett särskilt tack till Soites personal för det arbete den gjort för området under coronapandemin. Samtidigt skickade han ett särskilt tack till Kronoby.

– Som ett lugnande meddelande konstaterar jag att Soite finns alldeles bredvid er. Det är bara att sträcka ut handen. Språket är inget problem, konstaterade han.

Fullmäktige utsåg också samkommunstyrelsen, revisionsnämnden, valnämnden och den politiska uppföljningsgruppen för det temporära beredningsorganet samt ordförande för dessa.

Till ordförande för samkommunstyrelsen utsågs Tapio Pajunpää (Centern), till 1 vice ordförande Tomi Kivelä (Sannfinländarna) och till 2 vice ordförande Pekka Nurmi (Samlingspartiet).

Till ordförande för revisionsnämnden utsågs Tarja Palosaari (Sannfinländarna) och till vice ordförande Johanna Järvelä (Centern).

Ledamöterna och medlemmarna i samkommunfullmäktige, revisionsnämnden, valnämnden och det temporära beredningsorganet samt ordförande för dessa finns listade nedanför.

Soites styrelse

ordförande Tapio Pajunpää (Centern), ersättare Jorma Kauppila

1 vice ordförande Tomi Kivelä (Sannfinländarna), ersättare Minna Koskela

2 vice ordförande Pekka Nurmi (Samlingspartiet), ersättare Sirkka Juusela-Pekkarinen

ledamot Raija Potila (Centern), ersättare Marja Hylkilä

ledamot Kai-Eerik Känsälä (Centern), ersättare Eija Seppä

ledamot Riitta Rahkola (Centern), ersättare Reetta Hjelm

ledamot Hans Snellman (Svenska folkpartiet), ersättare Mats Brandt

ledamot Kristiina Teerikangas (Socialdemokraterna), ersättare Marjo Salmi

ledamot Marko Karjalainen (Socialdemokraterna), ersättare Jesper Sundström

ledamot Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna), ersättare Mauri Salo

ledamot Tina Lindskog (Sannfinländarna), ersättare Ilpo Åivo

Revisionsnämnden

ordförande Tarja Palosaari (Sannfinländarna), ersättare Manolis Huukivice

ordförande Johanna Järvelä (Centern), ersättare Tarja Tuominen

medlem Jorma Koski-Vähälä (Centern), ersättare Tapio Tuikka

medlem Markku Luomala (Socialdemokraterna), ersättare Tarja Harju-Karhula

medlem Helena Broända (Svenska folkpartiet), ersättare Leif Jakobsson

Valnämnden

ordförande Raimo Hiltunen (Centern), ersättare Marlén Timonen (Svenska folkpartiet)

vice ordförande Pekka Puolimatka (Sannfinländarna), ersättare Katariina Luomala (Samlingspartiet)

medlem Ulla Ollikainen (Socialdemokraterna), ersättare Mauri Salo (Kristdemokraterna)

Politiska uppföljningsgruppen för det temporära beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde 

ordförande Sari Innanen (Centern), ersättare Riitta Rahkola

1 vice ordförande Boris Nygård (Sannfinländarna), ersättare Jari Kleemola

2 vice ordförande Matti Mustajärvi (Socialdemokraterna), ersättare Mauri Lahti

Tapio Peltokangas (Centern), ersättare Erkki Lassila

Ilkka Piispanen (Centern), ersättare Tapio Tuikka

Piia Rautiola (Centern), ersättare Veli-Matti Hotakainen

Jukka Ylikarjula (Samlingspartiet), ersättare Sirkka Juusela-Pekkarinen

Margita Lukkarinen (Svenska folkpartiet), ersättare Mats Brandt

Kristiina Teerikangas (Socialdemokraterna), ersättare Tiina Isotalus

Tina Lindskog (Sannfinländarna), ersättare Päivi Pihlajakangas

Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna), ersättare Mauri Salo

Johanna Laakso (De Gröna), ersättare Kirsi Biskop

Pentti Untinen (Vänsterförbundet), ersättare Susanna Kuorikoski


Valet av medlemmar till Svenska sektionen överfördes till fullmäktiges följande sammanträde som hålls 29.11.2021

Ta en titt också på dessa