Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites styrelse som återvände från sin sommarpaus utsåg medlemmarna till Mellersta Österbottens temporära beredningsorgan vid sitt sammanträde måndag 9.8.2021. Det temporära beredningsorganet som inleder sin verksamhet i början av september har som uppgift att sköta de åtgärder i lagen om införande som ska göras innan regionfullmäktiges mandatperiod inleds 1.3.2022.

Det temporära beredningsorganets uppgifter och befogenhet

Det temporära beredningsorganet bereder beslutsfattandet i fråga om ordnandet av den nya organisationens förvaltning. Dessutom ansvarar den för att organisera och leda beredningsarbetet. Det temporära beredningsorganet ska t.ex. bereda lösningarna i fråga om överföring av personal och avtal samt inleda beredningen av välfärdsområdets lednings- och organisationsstrukturer. Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi betonar att det temporära beredningsorganets ansvar inbegriper närmast tekniska ärenden och administrativt beredningsarbete förknippat med att bygga välfärdsområdet. Personal i de organisationer som går samman involveras på ett omfattande sätt i det temporära beredningsorganets arbete. De ansvariga beredarna kommer från de nuvarande organisationerna så att en tillräckligt omfattande sakkunskap säkerställs i beredningen. Regionfullmäktige som väljs i januari 2022 ansvarar för välfärdsområdets strategiska riktlinjer.

Medlemmarna

Mellersta Österbottens temporära beredningsorgan består från och med 9.8.2021 av följande sakkunniga tjänsteinnehavare:
Sjukvårdsdistriktet & social- och primärvården:

  • Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi (ordförande) (ersättare förvaltningsjurist Vilma Kiilunen)
  • Förändringsdirektör Eija-Kellokoski-Kari (ersättare upphandlingschef Anne Harjunpää)
  • Ekonomidirektör Pasi Hämäläinen (ersättare ekonomichef Tiina Högnabba)
  • Personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä (ersättare verksamhetsområdeschef Andreas Blanco Sequeiros)
  • Dataadministrationsdirektör Mika Kivelä (ersättare räddningschef Jukka Kangasvieri)

Specialomsorgsdistriktet för omsorgen om utvecklingsstörda:

  • Verksamhetsområdeschef Tanja Witick (ersättare serviceområdeschef Sari Valkama)

Räddningsväsendet:

  • Räddningsdirektör Jaakko Pukkinen (vice ordförande) (ersättare räddningschef Jouni Leppälä)

Ta en titt också på dessa