Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER 

Mottagningstjänster 

Mottagningsverksamheten i Karleby och KronobyMottagningen i Björkhagen 28.02-06.03.22, huvudingången är stängd, telefonsamtal besvaras (inga läkare är på plats)Mottagningen i Lochteå 28.02-06.03.22 stängdMottagningen i Ullava 28.02-06.03.22 stängdMottagningen i Nedervetil 28.02-06.03.22 stängdMottagningen i Terjärv 28.02-06.03.22 stängd
Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och Perho ådalMottagningen i Lestijärvi 28.02-06.03.22 stängdMottagningen i Perho 03.03-04.03.22 stängd

Somatiken

Inremedicinska polikliniken och polikliniken för lungsjukdomarGastroenterologiska och reumatologiska polikliniken 28.02-06.03.22 verksamhet i begränsad omfattningEndokrinologiska polikliniken 28.02-02.03.22 verksamhet i begränsad omfattning och 03.03-06.03.22 stängd

HANDIKAPPTJÄNSTER

Utvecklingspolikliniken och sociala arbetet inom handikapptjänster

Utvecklingspolikliniken – sakkunnigtjänster inom specialomsorgerUtvecklingspolikliniken 28.02-06.03.22 verksamhet i begränsad omfattning (öppen/begränsad bemanning/inga läkartjänster)

Boendetjänsterna och dagverksamheten inom handikapptjänsterna

Työtupa i Halso 28.02-06.03.22 stängdVerksamhetscentret Kompassi 03-04.03.22 stängd

FAMILJERNAS TJÄNSTER

Mentalvårdstjänster och missbrukarvård

Service vid missbruk och beroendenNär det gäller ådalarnas team är öppenvårdsrehabiliteringen stängd 28.02-06.03.22

Ta en titt också på dessa