Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid det konstituerande sammanträdet valdes välfärdsområdesfullmäktiges presidium. Till välfärdsområdesfullmäktiges ordförande valdes Asko Syrjälä (Centern) och till vice ordförande Mauri Lahti (Socialdemokraterna), till andra vice ordförande Timo Sillanpää (Sannfinländarna) och till tredje vice ordförande Sakari Telimaa (Samlingspartiet). Dessutom valdes välfärdsområdesstyrelsen och andra organ som fastställts i förvaltningsstadgan, och för dessa utsågs ordförande. Organens medlemmar och ersättare finns listade nedan i enlighet med välfärdsområdesfullmäktiges beslut 7.3.2022.

Tjänsten som direktör för välfärdsområdet ledigförklaras

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Mellersta Österbottens välfärdsområde vid sitt första sammanträde (förvaltningsstadgans svenska översättningen publiceras genast när den blivit klar). Dessutom beslutade välfärdsområdesfullmäktige om att inrätta en tjänst som direktör för välfärdsområdet och om rekrytering samt utsåg Soites verkställande direktör och ordförande för Mellersta Österbottens temporära beredningsorgan Minna Korkiakoski-Västi till temporär direktör för välfärdsområdet. Dessutom beslutade välfärdsområdesfullmäktige om de förtroendevaldas arvoden.

Välfärdsområdesfullmäktige var enhällig i sitt beslutsfattande och det förrättades inga omröstningar under sammanträdet.Protokollet från sammanträdet läggs fram på sidan för sammanträdeshantering i Mellersta Österbottens välfärdsområde på adressen: https://soite.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=9314


Välfärdsområdesstyrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ordinarie ledamot och ersättare

Arto Alpia (vice ordförande) (Centern), Marja Hylkilä (Centern)

Sari Innanen (ordförande) (Centern), Eija Seppä (Centern)

Pasi Kanniainen (Centern), Timo Pärkkä (Centern)

Timo Kivelä (Sannfinländarna), Matti Kalliokoski (Sannfinländarna)

Margita Lukkarinen (Svenska folkpartiet), Hans Snellman (Svenska folkpartiet)

Anna Nurmi-Lehto (Samlingspartiet), Jukka Ylikarjula (Samlingspartiet)

Tapio Pajunpää (Centern), Maija-Liisa Pulkkinen (Centern)

Piia Rautiola (Centern), Jussi Torppa (Centern)

Mauri Salo (Kristdemokraterna), Virpi Ali-Haapala (Kristdemokraterna)

Kristiina Teerikangas (andra vice ordförande) (Socialdemokraterna), Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna)

Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna), Sirpa Orjala (Socialdemokraterna) 

Välfärds- och framtidsnämnden

Ordinarie ledamot och ersättare

Magnus Björkgren (Svenska folkpartiet), Vuokko Lahti (Kristdemokraterna)

Amelie Granvik (De gröna), Jaana Puumala (Vänsterförbundet)

Reetta Hjelm (Centern), Anneli Palosaari (Centern)

Tiina Isotalus (ordförande) (Socialdemokraterna), Marko Karjalainen (Socialdemokraterna)

Pekka Kauppi (Samlingspartiet), Mikko Tamminen (Samlingspartiet)

Ulpu Keränen (Sannfinländarna), Tina Lindskog (Sannfinländarna)

Antti Saari (vice ordförande) (Centern), Jukka Kangasvieri (Centern)

Jarno Saukko (Centern), Kai-Eerik Känsälä (Centern)

Anja Törmä (Centern), Susanna Lindholm (Centern)


Revisionsnämnden

Ordinarie ledamot och ersättare

Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna), Hannu Kippo (Socialdemokraterna)

Tapani Hankaniemi (ordförande) (Centern), Esa Saari (Centern)

Paula Henriksén (Socialdemokraterna), Ari Huuki (Socialdemokraterna)

Erkki Huuki (Centern), Elina Itäniemi (Centern)

Manolis Huuki (Sannfinländarna), Päivi Pihlajakangas (Sannfinländarna)

Helinä Marjamaa (vice ordförande) (Samlingspartiet), Miia Laakso (Samlingspartiet)

Riitta Rahkola (Centern), Ilkka Piispanen (Centern)


Välfärdsområdesvalnämnden

Ordinarie ledamot och ersättare

Hannele Ilola (Kristdemokraterna), Eevi Fiskaali (Kristdemokraterna)

Erkki Kerola (ordförande) (Samlingspartiet), Jari Orjala (Samlingspartiet)

Merja Kivelä (Centern), Marja Tiala (Centern)

Eevi Kiimamaa (Vänsterförbundet), Mari Pitkänen (De gröna)

Toni Korkiala (Centern), Erkki Kuismin

Tuija Leivo-Rintakorpi (ordförande) (Centern), Sanna-Kaisa Göös (Centern)

Tapio Peltokangas (Centern), Antti Isomöttönen (Centern)

Toni Syrjälä (Socialdemokraterna), Janne Ilola (Socialdemokraterna

)Ilpo Åivo (Sannfinländarna), Ville Leppälä (Sannfinländarna)


Nationalspråksnämnden

Ordinarie ledamot och ersättare

Linda Hagström (Valta kuuluu kansalle), Leo Byskata (Kristdemokraterna)

Michael Hagström (Centern), Siv Kola (Centern)

Pia Sillanpää (Sannfinländarna), Sofia Hägglund (Sannfinländarna)

Jesper Sundström (Socialdemokraterna), Max Björkskog (Socialdemokraterna)

Marlén Timonen (ordförande) (Svenska folkpartiet), Hans Snellman (Svenska folkpartiet) 

Valnämnd för proportionella val

Ordinarie ledamot och ersättare

Kai-Eerik Känsälä (ordförande) (Centern), Helinä Marjamaa (Samlingspartiet)

Sakari Ruisaho (vice ordförande) (Socialdemokraterna), Mats Brandt (Svenska folkpartiet)

Pia Sillanpää (Sannfinländarna), Vuokko Lahti (Kristdemokraterna)

Ersättäre: Faisa Egge (De gröna) 

Ersättare: Kauko Niemi (Vänsterförbundet)

Ta en titt också på dessa