Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige har sammanträde onsdag 30.3.2022 kl. 9.00. Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde är offentligt. Vi ber allmänheten och mediernas representanter följa med sammanträdet på distans via den nedanstående länken:

https://tallennus.telia.fi/live/G7KNHwOj2GDGXVzi


Sammanträdets föredragningslista publiceras på webbsidorna för Soites sammanträdeshantering.


Välkommen att följa med välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde!

Ta en titt också på dessa