Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Marita Silvander, ansvarsområdeschef för Soites polikliniker för tand- och munsjukdomar och Paula Varila, ansvarsområdeschef för munhälsovården i älvdalarna blev i slutet av år 2021 oroade över tillräckligheten av tandskötare när de stora åldersklasserna går i pension.

De två kontaktade Suvi Päivärinta, sektorchef för välfärdsbranscherna på Mellersta Österbottens yrkesinstitut och detta ledde till en snabb utbildningsplanering. Resultatet av den är att utbildning inom kompetensområdet för munvård inleds i augusti. Päivärinta berättar att utgångspunkterna för att ordna utbildningen var utmanande. 

– Vi har inte ordnat munvårdens kompetensområde på många år och utgångspunkten var därför den att vi inte hade lämpliga lokaler, utrustning eller lärare. Nu har allt det här dock löst sig och utbildningen kan inledas i augusti, berättar Päivärinta. 

Varila och Silvander berömmer yrkesinstitutet för dess förmåga att svara mot arbetslivets behov och berättar att utbildningen genomförs på ett innovativt sätt. 

– Klinikundervisningen ordnas kvällstid i Soites lokaler på tandkliniken på Storkisbacken. Teoriundervisningen å sin sida ordnas antingen i yrkesinstitutets lokaler eller som distansundervisning. Till utbildare får vi sakkunniga inom tandvården i området.

 Utbildningen ordnas som flerformsutbildning och förhoppningen är att närvårdare och närvårdarstuderande som genomfört de obligatoriska examensdelarna i området blir intresserade av utbildningen. Ansökningstiden till utbildningen pågår och den löper ut 5.6.2022. Mer information på KPEDU:s webbplats.

Ta en titt också på dessa