Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige har ett extra sammanträde onsdag 25.5.2022 kl. 12.00 i auditoriet i Soites administrationsbyggnad. Fullmäktiges sammanträde är offentligt.

Vi ber allmänheten och mediernas representanter följa med sammanträdet på distans via den nedanstående länken: 
https://tallennus.telia.fi/live/G7KNHwOj2GDGXVzi
Vid sammanträdet behandlar välfärdsområdesfullmäktige valet av välfärdsområdesdirektör. Sammanträdets föredragningslista publiceras på webbsidorna för sammanträdeshantering i Mellersta Österbottens välfärdsområde. 
Välkommen att följa med välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde!

Ta en titt också på dessa