Flytta dig till innehållet

Seniorernas hälsopunkt vid Soite har ett nytt nummer från och med 30.5.2022. 
I fortsättningen sköts telefontiden vardagar kl. 8-9 på numret 06 828 7321. Du kan kontakta Seniorernas hälsopunkt också via Egenvårdstjänsten. 
Hälsopunktens tidigare nummer tas ur bruk.