Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ibland kan det vara svårt att veta vem man ska kontakta för att få sitt ärende skött. I en sådan situation är socialrådgivningen vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ett bra ställe att kontakta först. Socialrådgivningen hjälper när du behöver handledning och råd i fråga om socialservice. 

Socialrådgivningen kontaktas i många olika slags ärenden, men de flesta som tar kontakt frågar om ansökning av förmåner och stöd. 

Rådgivningen kontaktas också i andra ekonomiska ärenden som till exempel obetald hyra och problem med garantihyra. Då utreder man om kunden har möjlighet att till exempel få någon förmån som hen inte tidigare ansökt om. 

– Vi funderar över ekonomin tillsammans med kunden, så att den ekonomiska situationen förbättras eller åtminstone inte försämras, berättar Anu Pippola som är ansvarsområdeschef inom Soites vuxensocialarbete. 

Kunder söker också hjälp när livssituationen förändrats. Råd kan behövas till exempel vid arbetslöshet när utgifterna ska anpassas efter mindre inkomster. En skilsmässa kan också leda till frågor. 

– Vid skilsmässa är situationen helt ny. Då frågar kunder hur man ska göra till exempel angående underhåll för barnen eller träffar med dem. 

Pippola påminner om att socialhandledarna på socialrådgivningen inte fattar beslut om kundens tjänster eller förmåner. Kunden får likväl råd om hur hen kan anhängiggöra sitt ärende, var hen hittar rätt blankett och vart blanketten ska lämnas in antingen digitalt eller i pappersform. 

Via socialrådgivningen får kunden råd om hur hen kan anhängiggöra sitt socialserviceärende, om var rätt blankett finns och vart blanketten ska lämnas in digitalt eller i pappersform. 

Socialrådgivningen kan kontaktas per telefon eller via chatten som finns på Soites webbplats. I chatten väljer man då socialrådgivningen i rullgardinsmenyn. Stark identifiering är inte möjlig i chatten, och handledningen är därför av allmän natur. Telefonservicen och chatten betjänar hela Soite-området. 

Ärenden som gäller socialservice kan också skötas på plats vid socialrådgivningens kundtjänst i iPark i Karleby. På grund av coronaläget har socialrådgivningens tidsbokningsfria mottagning varit på paus, men nu har verksamheten startats igen. Mottagningen är öppen tisdagar och torsdagar kl. 9-11. Vid kundtjänsten har kunder tillgång till en kunddator och möjlighet att printa ut texter. 

I ådalarna kan kunden komma överens med en socialarbetare om ett möte till kommunhuset i Perho, Pajala familjecenter i Kaustby, FPA:s lokaler i Kannus eller kommunhuset i Toholampi. En socialarbetare kan också komma på hembesök om det är lättare för kunden.

När eventuella frågor utretts går det behändigt att ansöka om förmåner och tjänster inom socialservicen via Soites digitala Omapalvelu-tjänst. 

Socialrådgivningen

  • Ring socialrådgivningens nummer 040 806 5093 när du behöver icke-brådskande rådgivning i frågor som gäller socialservice och förmåner. Socialrådgivningens telefonservice är öppen vardagar kl. 9-12 och 13-14. 
  • Den tidsbokningsfria mottagningen i Karleby (iPark, Vasavägen 6C) tisdagar och torsdagar kl. 9-11. I andra kommuner i Soites område sker möten enligt tidsbokning. 
  • Chatt-tjänsten finns på adressen www.soite.fi och är öppen vardagar kl. 10-12. 

Ta en titt också på dessa