Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite köper verksamheten vid Esperi Cares enhet för äldreomsorg. Verksamheten överförs till Soite från och med 1.7.2022. Esperi kommer att stöda Soite i de praktiska arrangemangen under övergångsperioden.

Esperi Vårdhem Fiona är ett äldreboende med 52 platser i Karleby som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg avsett för äldre och personer med minnessjukdomar som behöver stöd och vård dygnet runt. Utöver ordinarie boende erbjuder enheten också individuellt anpassade boendetjänster för kortvariga vårdbehov.

Syftet med företagsarrangemanget är att säkerställa att vårdpersonal och vårdinrättningar i området räcker till och att det utvecklingsarbete som bedrivits på Fiona för att förbättra kvaliteten på verksamheten fortsätter.

”Genom verksamhetsaffären vill man säkerställa att det i Soites område tillhandahålls boende, vård och omsorg för äldre dygnet runt som en del av Soites serviceproduktion. Man vill även förbättra tillgången till vårdplatser som beviljas i rätt tid”, säger Ritva Jämsä, Soites verksamhetsområdeschef.

”Fiona har satsat enormt mycket på att förbättra kvaliteten på verksamheten och enhetens personal förtjänar ett stort tack för det. Vi är glada över att vi i samarbete kunnat avtala om en överföring av verksamheten till Soite”, säger Arne Köhler, affärschef för Esperis äldretjänster.

I och med genomförandet av företagsarrangemanget kommer Fionas verksamhet att överföras till Soite från och med 1.7.2022. Affären gäller en helhet som omfattar enhetens verksamhet, lösöre och cirka 40 anställda. Personalen kommer att överföras till Soite som gamla anställda.

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Köhler, affärschef, Esperi Care, tfn 050-453 0261, arne.kohler@esperi.fi.

Ritva Jämsä, regiondirektör, Soite, tfn 044-730 7901, ritva.jamsa@soite.fi.

Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi

Ta en titt också på dessa