Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige har sammanträde måndag 13.6.2022 kl. 9.00 i auditoriet på Kansantaiteenkeskus i Kaustby. Fullmäktiges sammanträde är offentligt.

Vi ber allmänheten och mediernas representanter följa med sammanträdet på distans via den nedanstående länken: 

https://tallennus.telia.fi/live/G7KNHwOj2GDGXVzi

Sammanträdets föredragningslista publiceras på webbsidorna för sammanträdeshanteringen i Mellersta Österbottens välfärdsområde. 

Välkommen att följa med välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde!​

Ta en titt också på dessa