Flytta dig till innehållet

Soite bibehålls som varumärkesnamn för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag måndag 13.6.2022 om välfärdsområdets strategi och om att bibehålla varumärkesnamnet Soite. Bibehållandet av namnet Soite signalerar att social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter hos samma bekanta och trygga aktör ur klienternas synvinkel. 

Varumärket förnyas dock så att den också inbegriper räddningsverkets verksamhet. Framtidens Soite vårdar, betjänar och räddar.