Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite bibehålls som varumärkesnamn för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag måndag 13.6.2022 om välfärdsområdets strategi och om att bibehålla varumärkesnamnet Soite. Bibehållandet av namnet Soite signalerar att social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter hos samma bekanta och trygga aktör ur klienternas synvinkel. 

Varumärket förnyas dock så att den också inbegriper räddningsverkets verksamhet. Framtidens Soite vårdar, betjänar och räddar.

Ta en titt också på dessa