Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Förbudet mot att samordna Soites persontransporter upphör att gälla 4.7.2022. På grund av coronaläget har man inom färdtjänster som ordnas enligt socialvårds- och handikappservicelagen inte samordnat taxiresor även om klienter rest i samma riktning. I och med att coronaläget blivit bättre återgår man till normal praxis från och med 4.7.2022.

Du kan be om närmare kontaktuppgifter av den person som ansvarar för tjänsterna:

Ta en titt också på dessa